Utečenecká kríza – o čom rozhodli ministri EÚ

0

Ministri vnútra štátov EÚ včera schválili prerozdelenie 120 tisíc utečencov napriek nesúhlasu štyroch krajín vrátane Slovenska.  Tu sú konrétne body, na ktorých sa ministri dohodli:

Koľko a odkiaľ: Premiestnenie 120 000 ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu počas dvoch rokov z Talianska a Grécka, prípadne ďalších, ktoré budú vystavené vyššiemu tlaku a prejavia o to záujem.

Slovensko by malo v rámci prvého roka prijať 190 utečencov z Talianska a 612 utečencov z Grécka, čiže celkovo 802 utečencov. Tento počet ešte bude môcť byť znížený v prípade účasti Nórska a Švajčiarska. V druhom roku by malo Slovensko prijať 656 utečencov.

Utečencov si napriek tomu, že mohli ostať mimo relokačnej schémy, vezme aj Írsko a Dánsko, ktoré prijme ďalších 1000 utečencov. Veľká Británia bude prijímať sýrskych utečencov priamo z utečeneckých táborov na Blízkom východe.

Finančná pomoc: EÚ podporí túto relokačnú schému sumou 780 miliónov eur. Prijímajúci štát dostane 6000 eur na jedného utečenca, pričom sa poskytne 50 % preddavok tak aby členské štáty mohli konať čo najrýchlejšie. Taliansko a Grécko dostanú príspevok 500 eur na jedného migranta ako príspevok na úhradu dopravných nákladov.

Výnimky: Členský štát bude môcť za výnimočných okolností oznámiť Rade a Komisii, že nie je schopný podieľať sa na premiestnení utečencov a to maximálne do výške 30 % z počtu, ktorý prináleží danému štátu. Musí pritom uviesť legitímne dôvody, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami EÚ.

Sekundárne pohyby: EÚ ich riziko nevylučuje. Žiadateľ o azyl však bude povinný zostať v hostiteľskej krajine, ak tak neurobí vystavuje sa riziku, že stratí ochranný právny status. Komisia tiež odporučila členským krajinám, aby zvážili pravidelnú ohlasovaciu povinnosť a poskytovanie čisto materiálnej pomoci (bývanie, strava, odevy). Rôzna úroveň finančných dávok by podľa Komisie mohla stimulovať sekundárne pohyby.

Možnosť odmietnuť utečenca: Každý členský štát bude mať právo odmietnuť prijať konkrétneho žiadateľa, a to v prípade, že by predstavoval bezpečnostnú hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Ďalšie opatrenia

Pokiaľ ide o ostatné opatrenia na riešenie utečeneckej krízy, ministri EÚ sa na nich dohodli už na minulotýždňovej schôdzke. Zahŕňajú spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu, zriadenie núdzových prijímajúcich centier (hotspoty), posilnenie návratovej politiky, zriadenie Fondu pre Afriku na riešenie hlavných príčin nelegálnej migrácie priamo v krajinách pôvodu a tranzitu, posilnenie ochrany, vonkajšej schengenskej hranice, posilnenie FRONTEX-u, intenzívnejšie diplomatické úsilie vo vzťahu ku krajinám pôvodu, finančná a pomoc  krajinám tranzitu a pôvodu. –

– zdroj: EURACTIV.sk

Zdieľaj:

Odpovedaj