Magazín

priestori.sk

priestor informácií – priestor inšpirácie – priestor ideálov

Online magazín priestori.sk vznikol z túžby vytvoriť priestor pre publikovanie informácií, ktoré sa nám zdajú dôležité, zdieľanie inšpirácií, ktoré obohacujú náš život a podporu ideálov, ktoré považujeme za hodné ľudského snaženia.

Píšeme o aktuálnych udalostiach, politike, vede, prírode, vesmíre, etike, viere, kultúre a ľudských osudoch. Sme presvedčení, že potreba spoznávať svet, ktorý nás obklopuje a túžba pochopiť  naše miesto v ňom sú základom našej ľudskosti. Spoločnosť, ktorá podporuje slobodné skúmanie a poznávanie je prosperujúcou spoločnosťou v najhlbšom zmysle slova. Čím viac sa poznanie stáva spoločne zdieľanou hodnotou, tým menšiu úlohu hrajú kultúrne, politické a ekonomické hranice.

Tento informačný priestor je malý príspevok k rozmanitým podobám ľudského snaženia o rozširovanie hraníc poznania. Budeme radi, ak si ho obľúbite a budete ho zdieľať spolu s nami.

 

Autori Kontakt