Prišiel čas dizajnovať lásku?

0

Pod vplyvom vedy, technológie a v dôsledku priemyselnej revolúcie sa naše životy zásadne zmenili. Rodiny a vzťahy sa menia tiež, samotné manželstvo z lásky je pomerne nový fenomén. Sme bohatší ako kedykoľvek predtým a preto nehľadáme partnera iba z ekonomických dôvodov, od vzťahov očakávame niečo viac. Naša biológia však zaostáva za spoločenskou a kultúrnou evolúciou.

Predstavte si, že ste so svojím dlhoročným partnerom na dovolenke. Máte pekný vzťah, ale niekedy premýšľate, či by ho bolo možné ešte zlepšiť. Presne na Valentína nájdete na pláži tajomnú fľašu. Keď ju otvoríte, vyjde z nej džin lásky a ako odmenu za svoje oslobodenie ponúka splnenie troch špeciálnych valentínskych želaní. Vďaka jeho magickej moci môžete napríklad:

– pociťovať viac alebo menej sexuálnej túžby
– znovu prežívať rovnakú bláznivú zaľúbenosť, ako na začiatku vášho vzťahu
– cítiť väčšie alebo menšie emočné puto so svojim partnerom
– žiť šťastne monogamne alebo s viacerými partnermi

Čo by ste si vybrali? Čo by bolo správne si vybrať? Viete čo by si vybral váš partner? Ako by ste sa rozhodovali, keby ste výber zvažovali spoločne? A čo by ste vybrali pre svojho partnera, ak by ste rozhodovali namiesto neho?

Džin lásky sa stáva realitou

V auguste 2015 americká agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) schválila prvý liek určený na zvýšenie sexuálnej túžby. Flibanserin, známy pod komerčným názvom „Addyi“, sa používa na  liečbu poruchy hypoaktívnej sexuálnej túžby (HSDD), inými slovami nízkeho libida u žien pred menopauzou. Addyi pôsobí na neurotransmitorové receptory v mozgu. Ide o tie isté serotonínové receptory, na ktoré je cielené antidepresívum Prozac, to však naopak libido znižuje. U väčšiny žien, ktoré užívajú Addyi, bolo zaznamenané mierne zvýšenie počtu uspokojivých sexuálnych zážitkov v priebehu mesiaca.

Užívanie Addyi so sebou prináša rôzne otázky. Podľa niektorých odporcov lieči prípravok symptómy namiesto samotného problému, ktorým sú nefunkčné spoločenské alebo intímne vzťahy. Objavujú sa obavy o zneužitie lieku vo vzťahoch, kde dochádza k týraniu a výhrady sa týkajú tiež možného podporovania nerealistických očakávaní, ktoré nám podsúvajú média propagujúce hypersexualitu a pornografiu.

Jedná sa o legitímne obavy. To, čo motivovalo vedcov pri vývoji lieku však bola snaha riešiť reálny problém žien, ktorým ich nízka sexuálna túžba negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Nový liek im môže pomôcť. Addyi je pri tom iba prvým z rady očakávaných liekov lásky, ktoré majú ovplyvňovať špecifické procesy odohrávajúce sa v rôznych fázach medziľudských romantických vzťahov.

Láska a partnerstvo

Láska a partnerstvo patria k základným, biologicky podmieneným, spôsobom chovania ľudského druhu. Evolúcia stvorila život, vrátane toho ľudského, ako nástroj určený na reprodukciu a odovzdávanie génov ďalším generáciám.

Pojem láska v sebe zahŕňa tri rôzne prejavy mozgovej činnosti, ktoré sa vyvinuli u všetkých cicavcov – túžba, romantická príťažlivosť a párová väzba.

Túžba nás nabáda k zblíženiu sa s akýmkoľvek prijateľným partnerom, romantická príťažlivosť zabezpečuje, že si vyberáme a uprednostňujeme špecifického partnera a vzťahová väzba umožňuje párom dlhodobú spoluprácu a spolužitie až do doby, kým sa naplnia ich rodičovské povinnosti. Každá táto etapa vzťahu sa tvorí v inej časti mozgu za pomoci rozdielnych hormónov a neurotrasmiterov.

Potrebujeme tabletky lásky?

Z hľadiska evolúcie je 300 000 rokov iba mihnutie oka. Približne tak dlho na zemi žije ľudský druh. Naše základné nastavenie je veľmi podobné nastaveniu našich predkov lovcov zberačov. A keď príde na párenie, chováme sa veľmi podobne ako ostatné cicavce.

Popri tom sa za posledných 10 000 rokov pod vplyvom poľnohospodárstva, urbanizácie a inštitútu súkromného vlastníctva radikálne zmenili naše spoločnosti. Vytvorili sme inštitúcie, ktoré umožňujú život vo veľkých skupinách a zabezpečujú ochranu osobného majetku. Manželstvo a vernosť sú jednými z nich. Napĺňajú naše emocionálne potreby a zabezpečujú socio-ekonomickú stabilitu. Umožňujú zachovávanie majetku prostredníctvom presunu dedičstva, chránia pred sexuálne prenosnými ochoreniami a vytvárajú podmienky pre výchovu potomkov.

Pod vplyvom vedy, technológie a predovšetkým v dôsledku priemyselnej revolúcie sa zásadne zmenili aj naše rodiny a vzťahy. Samotné manželstvo z lásky je pomerne nový fenomén. Približne polovica manželstiev dnes končí rozvodom. Deti často vyrastajú v „zmiešaných“ rodinách, vychovávajú ich single rodičia aj homosexuáli. Oslavuje sa rôznorodosť. Môžeme mať partnera opačného alebo rovnakého pohlavia, prípadne oboje. A sme bohatší ako kedykoľvek predtým, nehľadáme partnera iba z ekonomických dôvodov, od vzťahov očakávame niečo viac. Ľudia hľadajú hlbokú lásku, napĺňajúce vzťahy a sexuálny súlad.

Naša biológia však zaostáva za našou spoločenskou a kultúrnou evolúciou – stále máme biológiu a inštinkty našich dávnych predkov. Nie sme nadizajnovaní pre inštitúcie, ktoré sme pre seba stvorili, vrátane dlhotrvajúceho manželstva.

Nie sme nadizajnovaní pre inštitúcie, ktoré sme pre seba stvorili, vrátane dlhotrvajúceho manželstva.

Po väčšinu histórie sa ľudia dožívali iba 25 až 35 rokov. Pôrod, násilie a choroby, to všetko predstavovalo vysoké riziko smrti. Väčšina manželstiev skončila smrťou jedného z partnerov. Ak zoberieme do úvahy predpokladanú dĺžku života 30 rokov a skutočnosť, že manželstvá sa uzatvárali medzi násťročnými, 50% manželstiev netrvalo dlhšie ako 15 rokov z toho dôvodu, že jeden z partnerov zomrel. Mediánová dĺžka trvania manželstiev dnes je zhodou okolností 11 rokov. Jednoducho povedané, partnerské vzťahy sa evolučne vyvíjali tak, aby vydržali o niečo dlhšie, ako desať rokov.

Znamená to, že láska potrebuje nový dizajn? Láska a vzťahy v rozhodujúcej miere ovplyvňujú naše životné blaho a blaho našich detí. Potrebu uniknúť evolučnej predurčenosti nie je ťažké morálne zdôvodniť.

Nehrozí nám však pritom to, že lásku zmeníme na farmaceutický produkt a pripravíme ju o všetku autenticitu? Nestaneme sa na láske závislí? Nevytvoríme zo vzťahu nový druh väzenia, nebudeme sa nútiť k zotrvávaniu vo vzťahoch, ktoré by bolo lepšie opustiť? Nie je bezpečnejšie meniť ľudí a inštitúcie pomocou terapie a vzájomnej dohody?

Evolúcia nás nestvorila, aby sme boli šťastní, ale stvorila pocit šťastia, aby nás udržoval nažive a zabezpečoval našu reprodukciu. Z ľudskej perspektívy je však naše šťastie a šťastie našich blízkych jedným z hlavných životných cieľov. Neexistuje žiadny morálny imperatív, ktorý by ľuďom diktoval poslušnosť voči evolúcii.

Evolúcia nás nestvorila, aby sme boli šťastní, ale stvorila pocit šťastia, aby nás udržoval nažive a zabezpečoval našu reprodukciu. Z ľudskej perspektívy je však naše šťastie a šťastie našich blízkych jedným z hlavných životných cieľov.

Evolúcia formovala naše motivácie aj emócie. Preto akýkoľvek etický alebo sociálny systém, ktorý sa pokúsime vytvoriť, začne byť nestabilným v okamihu, kedy sa dostane do rozporu so silami evolúcie. Naše evolučné adaptácie však zodpovedajú viac prostrediu, v ktorom žili naši dávni predkovia, ako našim súčasným životom. V mnohých prípadoch uprednostňujú súťaživosť a nespokojnosť pred našim šťastím.

Ovplyvňovanie ľudských emócií na chemickej a biologickej úrovni predstavuje spôsob, ako sa vymaniť z týchto okov. S jeho pomocou môžeme meniť našu biologickú podstatu v súlade s našimi túžbami a hodnotami.

Je to krok k takzvanému „biologickému oslobodeniu“ (z angl. „bioliberation“), ktoré nie je ničím menším, ako oslobodením sa od tlakov a obmedzení, ktoré na nás uvalila evolúcia. Práve tieto tlaky a obmedzenia nám bránia v dosiahnutí takého života, ktorý považujeme za hodnotný a kvalitný.

Možnosť rozhodovať

V živote nie je nič zadarmo, tak znie ľudová múdrosť. V prípade Addyi americká agentúra pre kontrolu liečiv FDA musela zvážiť vedľajšie účinky jej užívania.

Približne 21% žien, ktoré liek užívali, zaznamenali miernejšie prejavy depresie (únava, ospalosť, útlm) a 11% pocítili nevoľnosť, točenie hlavy.  Vyskytli sa aj prípady upadnutia do mdlôb, zhoršenie koordinácie alebo nepriaznivé účinky v kombinácii s alkoholom, antidepresívami či hormonálnou antikoncepciou.

Tieto riziká musia byť neustále monitorované a ľudia musia byť o nich  informovaní. V konečnom dôsledku sú to však samotní užívatelia, kto by sa mal rozhodnúť či riziko nežiaducich účinkov stojí za benefity, ktoré nové liečivá prinášajú.

Všetko to, čo v živote považujeme za dôležité je výsledkom procesov odohrávajúcich sa v našich mozgoch. Nejde pritom o žiadne mystické javy – uvoľňovanie neutrosmiterov, ako napríklad serotonín, vyvoláva elektrické impulzy medzi neurónmi a tie sa transformujú do myšlienok, túžob, pocitov a činov.

Túto mozgovú činnosť možno ovplyvňovať prostredníctvom cielených zmien prírodného a sociálneho prostredia, alebo priamou stimuláciou mozgu aktívnymi látkami, prípadne elektrickými alebo magnetickými vlnami.

Vyššie komplexnejšie činnosti a zážitky, akými je napríklad hranie futbalu, nevieme zatiaľ vyvolať priamymi stimuláciami mozgu. Podobne to je s láskou. Vyžaduje kombináciu angažovania sa, vykonania konkrétnych činov, ako aj existenciu biologickej odozvy. Obava, že tabletky lásky zničia niečo z toho, čo považujeme za esenciu lásky sú zatiaľ neopodstatnené. Tabletky môžu láske pomôcť, ale nedokážu ju stvoriť ani nahradiť.

Slobodná vôľa je do veľkej miery ilúzia. Poznatky psychológie a neurovied ukazujú, že mnohé naše rozhodnutia, ktoré považujeme za slobodné, sú v rozhodujúcej miere utvárané nevedomými faktormi, poháňané podnetmi z nášho prostredia a spoločnosti. Paradoxne, tabletky lásky nám môžu priniesť väčšiu slobodu a posilniť naše rozhodnutia. Či už by to bolo rozhodnutie rozísť sa s partnerom alebo naopak, odhodlanie zachovať vzťah. Inými slovami, získali by sme viac rozumovej kontroly nad pudmi a túžbami. Samozrejme, nie je možné jednoducho zjesť tabletku a zamilovať sa alebo pocítiť príťažlivosť. Ale za určitých okolností dokážu tieto prípravky zvýšiť šancu, že sa niečo také stane.

Tabletky lásky nám môžu priniesť väčšiu slobodu a posilniť naše rozhodnutia. Získali by sme viac rozumovej kontroly nad pudmi a túžbami.

V tomto zmysle sú lieky lásky oslobodzujúce, alebo by prinajmenšom mohli byť. Rovnako, ako každá mocná technológia, môžu byť aj lieky lásky použité pre dobrý alebo zlý účel. Ich použitie proti niekoho vôli môže znamenať neslobodu a zneužívanie.

Základná etická výbava

Spolu s tým, ako sa rozširujú naše slobody je potrebné zdokonaľovať aj pravidlá. Rovnaký problém zažívame s internetom – neexistencia pravidiel a sociálnych noriem urobila z tejto mocnej technológie Divoký západ.

Preto už dnes navrhujem niekoľko základných pravidiel, ktoré nám môžu pomôcť, ak sa rozhodneme využívať služby džina lásky:

  1. Aktívne utváraj podobu svojho vzťahu. Vyjadri jasne svoje názory a túžby. Pamätaj na to, že neexistuje návod, ktorý by platil pre každého.
  2. Pracuj spoločne so svojim partnerom na takej podobe vzťahu, ktorú považujete za správnu. Nenechajte  ostatných, aby vám vnucovali normy a hodnoty, ktoré sú vám cudzie. Krátkodobý vzťah alebo dlhodobý vzťah, s deťmi alebo bez detí, monogamný alebo nemonogamný, je to vaša voľba. Využite poznatky z oblasti psychológie, sociológie a biológie, aby ste dosiahli to, po čom túžite a v čom nachádzate zmysel.
  3. Buďte si vedomí odvrátenej stránky toho, čo konáte a snažte sa minimalizovať riziká.
  4. Pamätajte, že na podporných prostriedkoch si môžeme vybudovať závislosť. Môže sa tiež stať, že nové účinné látky nepoužijeme na vytváranie lepšej budúcnosti, ale na prehlbovanie nerovností a nespravodlivostí súčasného sveta.
  5. Nezabúdajte, že okrem lásky sú tu aj iné hodnoty – zdravie, rodina, práca. Sledujte pozorne, aký dopad má používanie podporných prostriedkov na tieto hodnoty.
  6. Rozprávajte sa o svojich cieľoch, prehodnocujte ich a ak je to potrebné nebojte sa ich upravovať.
  7. Spolupracujte na spoločných cieľoch, na základe vzájomnej dohody.

Nebojte sa tvoriť svoj vlastný život podľa vašich predstáv.

– titulná fotka: Greg Rakozy/Unsplash

Zdieľaj:

Odpovedaj