Európska veda sa otvorí verejnosti

0

Vedecké publikácie financované z verejných zdrojov, budú od roku 2020 bezplatne dostupné pre všetkých.

Poznatky, ktoré boli doteraz „uzamknuté“ v rôznych vedeckých prácach by mali poslúžiť pre ďalší výskum. Podľa predstaviteľov Európskej únie je to príležitosť, ako urýchliť čo najširšie využitie inovatívnych nápadov. V piatok, 27. mája, tento zámer Európskej komisie odobrili európski ministri zodpovední za vedu a výskum.

Rokovanie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť zareagovalo na aprílovú výzvu eurokomisára pre výskum, vedu a inováciu Carlosa Moedasa. Moedas volal po sprístupnení „surového materiálu“ od jedných vedcov pre druhých počas uvedenia Európskej iniciatívy v oblasti cloud computingu. [EurActiv.sk, 22. 4. 2016]

O otvorenej vede a s ňou súvisiacim hnutím za otvorený prístup (Open Access) sa však hovorí už dlhšie. Prvé odporúčanie Komisie pochádza ešte z roku 2012. Okrem dát by mali byť voľne dostupné aj vedecké články s výnimkou tých, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť a súkromie občanov.

Ministri o návrhu rozhodli jednohlasne. Európska únia v tejto veci stanoví ciele, no každý členský štát ich bude môcť dosiahnuť vlastnou cestou. Záväzným je rok 2020. Spoločným cieľom EÚ má byť maximalizácia úžitku z vedeckej činnosti, zvýšenie schopnosti prilákať zahraničných vedcov a vytvorenie ideálneho prostredia pre startupy a nové investície.

– viac informácií: Euractiv.sk

Zdieľaj:

Odpovedaj