Slováci vnímajú vplyv súdnictva na kvalitu svojich životov

0

VIA IURIS dnes zverejnila výsledok prieskumu verejnej mienky, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra FOCUS. Respondentom bola položená nasledovná otázka: Čo si myslíte, do akej miery stav súdnictva – teda jeho nezávislosť, vymožiteľnosť práva, dĺžka súdnych konaní a pod. – ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku?

Podľa výsledkov prieskumu je 40,4 % ľudí presvedčených, že stav súdnictva veľmi ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku, podľa 43,4 % dosť ovplyvňuje, 7,9 % si myslí, že ovplyvňuje len v malej miere a podľa 1,1 % vôbec neovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku.

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že podľa 83,8 % ľudí stav súdnictva ovplyvňuje kvalitu ich života. „Súdnictvo sa za posledné roky stalo jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém. Kvalitu výkonu súdnej moci štyria z piatich ľudí vnímajú s priamym dopadom na ich život. Aj preto je mimoriadne významné, koho v pondelok Súdna rad zvolí za predsedu Najvyššieho súdu,“zdôraznil Milan Šagát, poverený výkonný riaditeľ VIA IURIS.

VIA IURIS zároveň informovala, že podľa informácií od sudcov z viacerých súdov, boli na súdoch zablokované webové stránky, prostredníctvom ktorých sa uskutočňoval prieskum u sudcov o voľbe predsedu Najvyššieho súdu. Podľa výsledkov prieskumu, o ktorom VIA IURIS informovalo včera, by sudcovia za predsedníčku Najvyššieho súdu vybrali Zuzanu Ďurišovú.

V súvislosti s nadchádzajúcou voľbou predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorá sa uskutoční 19. mája 2014 združenie VIA IURIS vyzýva verejnosť, aby prispela k dobrej voľbe a aktívne sa zapojila prostredníctvom stránok zadobruvolbu.sk a nespime.sk.

zdroj: VIA IURIS

Zdieľaj:

Odpovedaj