Očkovanie nespôsobuje autizmus

0

Najnovšia analýza 10 štúdií, do ktorých bolo celkovo zahrnutých 1,26 miliónov detí, nenašla žiadnu súvislosť medzi očkovaním a autizmom.

Rozsiahly výskum zrealizovali vedci z University of Sydney a nebol financovaný žiadnou farmaceutickou spoločnosťou. Profesor Guy Eslick vyhlásil, že ho k tejto práci motivovalo množstvo debát o tejto téme. Veľa ľudí je podľa neho proti očkovaniu napriek tomu, že neexistujú dôkazy, o ktoré by sa mohli oprieť. Autori poznamenali, že závery ich meta-analýzy sa zhodujú so závermi predošlých 12 štúdií, ktoré taktiež nepotvrdili žiadnu spojitosť očkovania s autizmom.

priestori.sk

zdroj: Neverím mýtom o škodlivosti očkovania

Zdieľaj:

Odpovedaj