Ocenenia veteránom protikomunistického odboja

0

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák vo svojom príhovore okrem iného spomenul 241 popravených, 600 umučených, 400 zastrelených na hraniciach Československa s Rakúskom a vtedajším západným Nemeckom, 250 tisíc protiprávne väznených, tisíce emigrantov, či státisíce perzekuovaných z radov občanov vtedajšieho Československa. A dodal: „Drahí veteráni protikomunistického odboja, sme si vedomí krívd, ktoré aj vám boli takto spôsobené. Vami prežitým utrpením a svedectvom života ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu slobodnú súčasnosť a dnešné budovanie demokratickej spoločnosti. V mene Ústavu pamäti národa vám za to vyslovujem úprimné poďakovanie.“

V mene účastníkov protikomunistického odboja sa prítomným prihovoril Rudolf Dobiáš a zvlášť pre prítomných študentov opísal niekoľko príbehov mladých obetí komunistickej totality z Trenčianskeho kraja. V dôstojnom priestore sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja následne odovzdali 19 dekrétov veteránom protikomunistického odboja, 12 žijúcim veteránom a 7 dekrétov in memoriam. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 682 a v druhom 620.

zdroj: Ústav pamäti národa

Zdieľaj:

Odpovedaj