Európsky súd pre ľudské práva podporil zákaz zahaľovania tváre

0

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu podporil zákaz zahaľovania tváre, ktorý už 3 roky platí vo Francúzsku. Vo svojom rozhodnutí, zverejnenom v utorok, súd odmietol argumenty, že táto právna norma obmedzuje náboženskú slobodu.

Zákaz nosenia látok, ktoré zakrývajú celú tvár, prijala pred troma rokmi konzervatívna vláda Nicolasa Sarkozyho. Francúzsko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá prijala takéto opatrenie, neskôr jeho príklad nasledovalo aj Belgicko. Prijatie zákona sprevádzala vo Francúzsku dlhá verejná debata, ktorá sa týkala rôznych oblastí. Predmetom diskusie sa okrem iného stal sekularizmus, ktorý má vo Francúzsku dlhú tradíciu a tiež otázka, či zakrývanie tváre degraduje ženu.

Ako uviedol magazín The New York Times, sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva v rozsudku argumentujú, že zákaz zahaľovania tváre je legitímnym opatrením na ochranu noriem rozmanitej spoločnosti a nie je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. Súd sa konal na podnet ženy, ktorá vyhlásila, že platný zákon je pre ňu diskriminujúci a narušuje jej právo konať v súlade so svojim svedomím.

„Súd si je vedomý, že sporný zákaz ovplyvňuje predovšetkým niektoré moslimské ženy, je však potrebné uviesť, že nedochádza k obmedzeniu slobody nosiť na verejnosti iné časti oblečenia, pokiaľ nemajú vplyv na zakrytie tváre. Zákaz sa teda neopiera o náboženské konotácie oblečenia, ale rieši výlučne problém zakrývania tváre, “ uviedli vo svojom vyhlásení sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva.

– zdroj: The New York Times

Zdieľaj:

Odpovedaj