EÚ sa zapojí do boja s ebolou

0

Európska komisia uisťuje, že riziko nákazy je v Európe extrémne nízke. Na predchádzanie choroby poskytne únia okrem navýšenej finančnej podpory už druhé mobilné laboratórium.

„Sme odhodlaní bojovať proti ďalšiemu šíreniu smrtiacej epidémie,“ vyhlásila na konci minulého týždňa komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristalina Georgievová.

Oznámila, že Európska únia svoj pôvodný plán pomoci navýši o ďalších 8 miliónov eur na 11,9 milióna eur. Väčšina zásob a medicínskeho vybavenia poputuje do západnej Afriky prostredníctvom partnerských organizácií EÚ.

Ebola je vírusové ochorenie, ktoré typicky postihuje cicavce. U ľudí sa v priebehu 2-3 dní od nakazenia prejaví horúčkou a bolesťou krku, hlavy a svalov. Prenáša sa krvou alebo telesnými tekutinami. Prenos vzduchom potvrdený nebol. Na chorobu neexistuje žiadna konkrétna liečba. Aj preto má vysokú úmrtnosť v rozmedzí 50-90 %. Súčasné rozšírenie je najväčšie, ktoré bolo od objavenia choroby zaznamenané.

Epidémia eboly si v Guinei, Libérii a Sierre Leone od svojho vypuknutia pred niekoľkými mesiacmi vyžiadala takmer tisíc životov. Je to najrozsiahlejšia a najdlhšie trvajúca epidémia tejto choroby v dejinách. Medzi nakazenými je už aj španielsky občan, ktorý cestoval do Libérie.

– viac informácií: Euractiv.sk

Zdieľaj:

Odpovedaj