Bývanie pre bezdomovcov môžu poskytnúť bilboardy

0

Mnohé veľkomestá trápia dva problémy. Jedným je neustále narastajúci počet ľudí bez domova, ktorí nie sú často schopní postaviť sa na vlastné nohy a sú odkázaní na pomoc mesta. Druhým je obrovské kvantum reklamných pútačov, ktoré doslova pohltili náš verejný priestor. Šikovný nápad slovenskej firmy Desingdevelop a jej projektu Gregory rieši oba problémy naraz.

Cieľom projektu Gregory je pomôcť vyriešiť otázku bezdomovcov a tiež aj neestetického pôsobenia reklám, ktorými sme obklopení.Riešením má byť premena reklamných pútačov na akési malé domčeky, ktoré budú plnohodnotne vybavené na úrovni moderného súčasného bytu.Takýto objekt by následne potreboval len minimálne prevádzkové náklady, ktoré by navyše boli hradené formou prenájmu reklamnej plochy.

„Mestá sú zahltené bilbordovou reklamou, ktorá je nákladná na vybudovanie, prevádzkovanie a samozrejme aj ich následný prenájom stojí nemalé finančné prostriedky,“ prezentuje súčasnú situáciu na svojom portáli projekt Gregory, ktorý sa snaží ponúknuť mestám alternatívu pri riešení problému s bezdomovcami.

Štúdia sa vzťahuje na územie Banskej Bystrice, projekt bilbordových domov je však možné aplikovať kdekoľvek.

Gregory je vytvorený ako „open source“ projekt, čiže otvorený kód, do ktorého je možné zasahovať po architektonickej, dispozičnej ale aj dizajnovej stránke. Šancu tak dostávajú mladí umelci a kreatívci, ktorí sa chcú zaangažovať pre dobrú vec.

– zdroj: projectgregory.com

Zdieľaj:

Odpovedaj