Autor Viola Ternényová

Vyštudovala medzinárodné rozvojové štúdiá vo Viedni. Od ukončenia vysokej školy v roku 2014 sa angažuje za pomoc ľuďom vo vojnových zónach. Zaujíma sa o kultúru, históriu a politický vývoj na Balkáne a Blízkom Východe. Často pôsobí ako dobrovoľníčka medzi ľuďmi na úteku vo viacerých krajinách, najmä v Grécku, Bulharsku a Srbsku. Pracuje v oblasti komunikácie a fundraisingu v humanitárnom sektore.