O rakovine a falošnej nádeji

49

V roku 2003 diagnostikovali Steve Jobsovi rakovinu pankreasu, on však odmietol chirurgický zákrok, ktorý patrí k štandartným liečebným postupom a rozhodol sa vyskúšať alternatívne spôsoby liečby. Neskôr to vo svojej biografii vysvetlil slovami: „V žiadnom prípade som nechcel, aby ma rezali a otvárali moje telo, rozhodol som sa preto vyskúšať zopár iných vecí, o ktorých som si myslel, že by mohli fungovať“.

Medzi tieto „iné veci“ patrilo konzumovanie veľkého množstva surových zeleninových a ovocných štiav, vegánska diéta, hydroterapia, akupunktúra a liečba bylinkami. Keď po 9 mesiacoch zistil, že alternatívne spôsoby liečby nepomáhajú, rozhodol sa predsa len podstúpiť operáciu. Stratil však čas, ktorý mohol byť pre vyliečenie jeho ochorenia kľúčový. Rakovina sa za ten čas rozšírila a zasiahla aj jeho pečeň (ktorú bolo potrebné transplantovať). Autor Jobsovej biografie Walter Isaacson sa k tomu neskôr vyjadril: „Viackrát sme sa o tom rozprávali, Steve považoval za dôležité povedať, ako veľmi svoje rozhodnutie ľutuje. Cítil, že mal podstúpiť operáciu skôr.“ Aj keď neskôr Steve Jobs podstúpil rôzne druhy najmodernejších liečebných metód, v roku 2011 svojmu ochoreniu podľahol.

Príbeh Deža Ursinyho

Osud Steve Jobsa v niečom pripomína iný príbeh, ktorý sa odohral na Slovensku. Jeho protagonistom bola tiež originálna a v mnohých ohľadoch výnimočná osobnosť – Dežo Ursiny.

Tomuto svojráznemu umelcovi v roku 1989 diagnostikovali  rakovinu ústnej dutiny. Najprv sa podrobil operácii a chemoterapii, neskôr sa však rozhodol klasickú terapiu prerušiť a vybral sa cestou alternatívnych spôsobov liečby. V jeho prípade to bola predovšetkým makrobiotická strava, dlhodobé hladovanie, ale aj celková zmena životného štýlu. Inšpirovaný vlastnou skúsenosťou sa rozhodol o alternatívnych spôsoboch liečenia rakoviny natočiť dokumentárny film s názvom „O rakovine a nádejí“.  Rozhodnutie spoľahnúť sa výlučne na alternatívne spôsoby liečby nezmenil ani keď sa u neho v roku 1994 objavila recidíva ochorenia.

Pavel Daněk, ktorý s polu s Dežom Ursinym nahrával a produkoval viacero albumov, sa k tomu vyjadril v knihe Mariana Jaslovského Pevniny a vrchy: „Jeho zdravotný stav sa veľmi rýchlo zhoršoval, ale s obrovskou silou vyskúšal všetky možnosti okrem jednej jedinej – odmietol sa dať liečiť medicínsky, podstúpiť operáciu, ožarovanie a tak ďalej. Vyskúšal všetko – bol na Filipínach, v Bulharsku, navštívil všetkých prírodných liečiteľov, podstúpil 40 dňovú hladovku.“ Napriek všetkým návštevám liečiteľov a pokusom o alternatívne spôsoby terapie, v roku 1995 Dežo Ursiny rakovine podľahol. Jeho blízky priateľ Ivan Štrpka v knihe Pevniny a vrchy vysvetľuje Ursinyho odmietanie klasickej medicíny tým, že sa „jednoducho nechcel nechať degradovať na pasívnu obeť zákrokov, postupného umŕtvovania organizmu.“

Dnes nedokážeme povedať, ako by to dopadlo, keby sa Steve Jobs nechal operovať hneď po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu, ani to ako by sa veci vyvíjali keby Dežo Ursiny neodmietol klasickú liečbu a nezveril svoj život plne do rúk rôznych alternatívnych postupov. Vieme však, že ani jednému alternatívna medicína život zachrániť nedokázala. Ursinyho žena, lekárka, k tomu povedala: „ Je mi to hrozne ľúto, lebo ešte dnes mohol žiť“

Dôvody prečo sa ľudia rozhodnú v prípade tak závažného ochorenia, akým je rakovina, odmietnuť postupy klasickej medicíny bývajú rôzne. V prípade Steve Jobsa a Deža Ursinyho možno vystopovať spoločný menovateľ – akýsi druh hrdosti, nechuť zverovať svoj osud do rúk autorít v bielych plášťoch, snaha mať svoj život vždy pod vlastnou kontrolou a ochota skúšať nepreskúmané a netradičné postupy. Rovnaké črty povahy, ktoré obom pomohli stať sa jedinečnými vo svojich oboroch, v prípade ich liečby zrejme zapôsobili kontraproduktívne.

Bez vedeckých dôkazov

Onkologickí pacienti patria vo všeobecnosti k veľmi zraniteľnej skupine. Strach zo smrti, z postupného umierania, ale aj náročnej a vyčerpávajúcej liečby, ktorá zahŕňa operácie, ožarovanie, chemoterapiu a iné invazívne metódy sa pre niektorých môžu stať dôvodom, že uveria sľubom o zázračne pôsobiacich liečiteľských metódach. Zúfalí ľudia robia zúfalé činy a kritické myslenie v takej situácii prestáva fungovať.

Už pri zbežnom prebehnutí internetu sa zdá, že alternatívna medicína má pacientom s rakovinou čo ponúknuť. Zoznam alternatívnych spôsobov liečby rakoviny, s ktorými sa môže človek stretnúť, je dlhý. Okrem iného zahŕňa šamanské a liečiteľske praktiky rozmanitých kultúr sveta, rôznorodé stravovacie systémy, používanie výživových doplnkov,  očistné kúry, práce s energiami, autogénny tréning, masáže, aromaterapiu, bylinkové kúry, homeopatiu, akupunktúru, ale napríklad aj jedenie vysokých množstiev sódy bikarbóny.

Napriek rôznorodosti tejto zmesy liečebných praktík, všetky majú niečo spoločné – neexistenciu poctivých vedeckých štúdií, ktoré by dokazovali ich účinnosť. Niektoré druhy alternatívnej liečby neboli nikdy podrobené vedeckému skúmaniu, v iných prípadoch vedecké štúdie dostatočne preukázali ich neúčinnosť, či dokonca škodlivosť.  R. Barker Bausell vo svojej knihe Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicne hodnotil desiatky publikácií z oboru alternatívnej medicíny a svoj výskum uzavrel slovami: „Neexistujú žiadne spoľahlivé vedecké dôkazy o tom, že by niektorá z foriem alternatívnej medicíny, v liečbe chorôb či ich prejavov, prinášala lepšie výsledky ako placebo.“

Napriek rôznorodosti alternatívnych liečebných praktík, všetky majú niečo spoločné – neexistenciu poctivých vedeckých štúdií, ktoré by dokazovali ich účinnosť.

V roku 2009 team vedcov z Kolumbijskej univerzity publikoval štúdiu, v ktorej sa zameral na populárnu Gersonovu terapiu a z nej odvodenú Gonzalesovu terapiu rakoviny (zahŕňajúcu každodenné pitie veľkého množstva surových štiav z organicky vypestovanej zeleniny a ovocia, celkovú úpravu stravovania, ako aj dávky pankreatických enzýmov, kofeínové klystíry a podobne). Vedci skúmali vzorku 55 pacientov s  diagnózou  adenokarcinóm pankreasu. Jedná sa o druh rakoviny pankreasu, ktorého liečba má zlú prognózu a väčšina pacientov umiera niekoľko mesiacov po stanovení diagnózy (1). 23 pacientov si zvolilo klasickú liečbu chemoterapiou, 32 sa rozhodlo pre alternatívnu enzýmovú liečbu, ktorú navrhol Dr. Nicholas Gonzalez. Výsledky štúdie ukázali, že Gonzalesova alternatívna liečba skrátila pacientom dobu prežitia z 14 mesiacov na 4 až 3 mesiace a zredukovala kvalitu ich života (2). Napriek týmto výsledkom sa terapia dodnes ponúka pacientom na mnohých tzv. holistických klinikách po celom svete.

Biznis s ľudským nešťastím

Priaznivci alternatívnych spôsobov liečby často podobné štúdie odmietajú ako „zmanipulované“, prípadne zaplatené farmaceutickou či inou loby, ktorá má záujem netradičné spôsoby liečby znevažovať. Klasickú medicínu považujú hlavne za biznis, zatiaľčo rôzne alternatívne formy liečby vnímajú nekriticky ako nezištné a založené na dobrých úmysloch. Pravdou však je, že práve snaha vyskúšať rôzne alternatívne spôsoby liečby neraz finančne zruinuje nie len samotného onkologického pacienta, ale aj jeho utrápenú rodinu a blízke okolie.

Nie je ničím výnimočným aj u nás naraziť na verejné zbierky pre ťažko chorých pacientov, ktorí sa rozhodli vo svojom zúfalstve hľadať v odľahlých kútoch sveta doktorov alebo liečiteľov, ktorí ponúkajú východisko z beznádejnej situácie. Obľúbenou destináciou je napríklad Mexiko, kde nachádzajú svoje útočisko propagátori liečebných postupov, ktoré neprešli overovacím procesom v USA. Môžete tu nájsť viacero kliník, ako napríklad inštitút Gersonovej terapie, ktorý za nemalé finančné čiastky ponúka zázračnú liečbu v podobe pitia surových štiav a bylinkových čajov. Netreba však cestovať až tak ďaleko – pobočka tohto inštitútu sa nachádza aj neďaleko od slovenských hraníc v Maďarsku.

Tieto zúfalé činy sú niekedy ospravedlňované argumentom, že vďaka nim pacienti nestrácajú do posledného okamihu nádej a ich blízki majú istotu, že vyskúšali všetky dostupné možnosti liečby. Na druhej strane existuje prístup, ktorý zdôrazňuje, že poznať a prijať realitu je pre nevyliečiteľne chorých pacientov a ich blízkych oveľa lepší spôsob ako sa vyrovnať so situáciou. Stráviť posledné chvíle v pokojnom a známom prostredí, so svojou rodinou, môcť zariadiť všetko potrebné a nakoniec sa dôstojne rozlúčiť, je zrejme lepší spôsob vyrovnania so smrťou, ako zoslabnutí s podlomeným zdravím za posledné peniaze cestovať do neznámeho prostredia, za neznámymi ľuďmi, v nádeji na akúsi zázračnú liečbu.

Vyvolávanie falošných nádeji a ponúkanie zázračných liečebných postupov, o ktorých efektivite neexistuje dostatok dôkazov je  za hranicou etiky vo vzťahu terapeut – pacient. Onkologickí pacienti sa aj bez toho musia vyrovnávať s množstvom vážnych problémov a nepotrebujú ďalšie náročné blúdenie v labyrinte krivých zrkadiel.

Medzi alternatívnou a klasickou medicínou

Pri skúmaní rozdielov medzi klasickou a alternatívnou medicínou je dobré uvedomiť si jeden fakt – klasická medicína neodmieta žiadnu liečebnú metódu, ktorej efektívnosť sa dá vedecky overiť a potvrdiť vierohodnými štúdiami. Nie je nezvyčajné, že sa postup, ktorý bol spočiatku „alternatívnym“ stal neskôr súčasťou štandardnej medicínskej liečby. Jedným z posledných príkladov môžu byť liečebné účinky vitamínu C. Liečba vysokými dávkami vitamínu C je metóda, ktorú propagovali aj priaznivci alternatívnych spôsobov liečby. Keď sa niektoré účinky tejto terapie potvrdili v klinických štúdiách, ukázalo sa, že terapiu nemajú problém akceptovať ani zástupcovia oficiálnej lekárskej vedy a v súčasnosti prebieha jej zavádzanie do medicínskej praxe. Namiesto senzačných informácii o zázračnom všelieku (ako to podávali niektorí ľudoví liečitelia) však lekári vďaka uskutočneným výskumom vedia, v akých prípadoch má zmysel terapiu použiť a aké výsledky od toho možno očakávať.

Určite nie je správne apriori odsúdiť každú liečebnú metódu, ktorá ešte nebola dostatočne preskúmaná. Rozumný lekár nemá dôvod odrádzať pacienta od alternatívnych foriem terapie za predpokladu, že nie sú v rozpore s vedecky overenými metódami a nepredstavujú drastické zásahy, ktoré ohrozujú pacientovo zdravie. Všetko čo dokáže zlepšiť psychickú pohodu ťažko chorého pacienta je vítanou súčasťou liečby, aj keby malo ísť o placebo v podobe homeopatika, bylinkového čaju alebo energie čchi. Vážnym problémom však môže byť, ak alternatívny liečiteľ odrádza pacienta od preukázateľne fungujúcich liečebných metód klasickej medicíny.

Každý etický lekár a terapeut by sa mal z pochopiteľných dôvodov v prvom rade spoliehať na vedecky overené spôsoby liečby. V prípade vážnych ochorení, na ktoré moderná medicína nepozná účinnú liečbu, prichádza do úvahy vyskúšanie experimentálnych metód. Tie však musia byť pacientovi poctivo objasnené vrátane faktu, že sa jedná o málo preskúmané metódy, s otáznym výsledkom.  Vyvolávanie falošných nádeji a ponúkanie zázračných liečebných postupov, o ktorých efektivite neexistuje dostatok dôkazov je určite za hranicou etiky vo vzťahu terapeut – pacient. Onkologickí pacienti sa aj bez toho musia vyrovnávať s množstvom vážnych problémov a nepotrebujú ďalšie náročné blúdenie v labyrinte krivých zrkadiel.

– pozri tiež: O rakovine a falošnej nádeji 2 (Ohlasy a komentáre)

(1) V prvej verzii článku som uviedol, že ide o podobný druh rakoviny pankreasu aký mal Steve Jobs. V skutočnosti u Steve Jobsa diagnostikovali neuroendokrinný tumor, ktorý má výrazne lepšiu prognózu a preto v jeho prípade mohla alternatívna liečba znamenať skrátenie života až o niekoľko rokov, či dokonca rozdiel medzi úplným vyliečením.

(2) CAM for Cancer: Preying on Desperate People – Harriet Hall, M.D., the Skepdoc, Skeptic Magazine

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

49 komentárov

 1. Jedna vec sú štatistiky, čísla, tabuľky a grafy a druhá vec je originálny a neopakovateľný život konkrétneho človeka. Jedna vec je meranie úspešnosti liečby nejakou dĺžkou dožitia a druhá vec je skutočná kvalita života človeka, ktorá je nezávislá od času a priestoru, lebo je iba tu a teraz. Ak považujeme smrť iba za neúspech, skôr či neskôr takto zlyháme všetci a potom bude samozrejme celkom jedno, kto to tu pred tým dlhšie natiahol. Nemám nič proti konvenčnej medicíne, ale nevonia mi, keď sa niekto snaží zovšeobecniť nejaký štatistický úspech a na základe toho vyhlasovať jednu cestu iba za správnu a druhú iba za falošnú. Veľa ľudí umrelo v bolestiach aj keď sa nechali konvenčne liečiť. A mnohí sa uzdravili alternatívnou cestou. Samozrejme tieto výroky možno aj obrátiť. Akú výpovednú hodnotu pre neopakovateľného jedinca v neopakovateľnej situácii má však štatistika, ktorá ukáže, že konvenčná medicína uzdravila viac ľudí, ako alternatívna??? Ja sa predsa musím vždy rozhodnúť čo je pre mňa dobré v mojej jedinečnej situácii TU a TERAZ a v tom mi žiadna štatistika nepomôže. Lebo už samotná moja existencia je štatisticky krajne nepravdepodobná! Som výsledkom víťazstva jednej spermie z miliónov iných a o mojej existencii či neexistencii rozhodovali stotiny sekúnd v nekonečnom čase. A predsa SOM, hoci štatisticky milióny spermií môjho otca zahynuli. Preto nikdy nemôžem niečo automaticky odmietať, iba preto, že to je štatisticky menej pravdepodobné a nemôžem situáciu miliónov iných prenášať šablónovite na seba. Na svojom začiatku som mal svoju cestu, inú ako všetci okolo mňa. A tak isto to bude aj na konci, keď stretnem svoju vlastnú, neopakovateľnú, individuálnu smrť. Štatistiky a vedecké analýzy budú preto pre mňa vždy iba jedným z mnohých iných faktorov na základe ktorých sa rozhodnem. Moja nádej je MOJA nádej a tá zomrie až po mne.

  Ps: Spomenul som si aj na Rasťa Havaldu, ktorý tiež bojoval svoj boj po svojom a ja verím, že aj keď zomrel, NEPREHRAL a jeho nádej nebola falošná. Rovnako, ako neprehral ani Jobs, ani Ursiny. Prešli si iba SVOJU VLASTNÚ cestu. Žiadne KEBY neexistuje. Nemohli tu byť ďalej s nami, lebo tu niesú. Ich reálna cesta bola taká, aká bola a môžme si iba vymýšľať fikcie, čo by bolo KEBY. Treba mať však trocha pokory pred tajomstvom individuálnej existencie, ľudskej slobody a vlastnej cesty. Každý si prejde a musí prejsť to svoje, kým sa v cieli stretneme.

  • Každý, kto bojuje svoj “boj po svojom” a ignoruje rady (pozor, nie štatistiky a analýzy, ale výskum a fakty) kvalifikovaných lekárov v miliónkrát overených postupoch (ako napríklad čo sa rakoviny týka), je hlupák a zahodil svoj život zbytočne.
   Spoliehať sa pri rakovine na svoj inštinkt, SVOJU nádej a veriť bylinkám je hlúposť. Ak niekto chce takto hlúpo dobrovoľne zomrieť, je to jeho voľba.

   Ak niekto zomrel v bolestiach po konvenčnej liečbe a bola to chyba lekára, sú za to vyvodzované dôsledky a postup lekára je preverovaný.
   U liečiteľov a podobných obchodníkov s nádejou nič takéto neexistuje.

   Preto ďakujem, milí alternatívci, žerte si svoje placebá v pocite, že sa liečite, vkladajte svoju dôveru a život ľuďom, ktorí sa na vašej stupidite len nabalia. Ja svoj život radšej vložím do kvalifikovaných rúk, ktoré mi predpíšu skutočné, výskumom overené lieky a nie pilulky, ktoré neponúkajú nič len nádej.

   Pekný deň prajem.

   • Gratulujem, určite nikdy nebudeš trpieť a nezomrieš, lebo budeš v rukách odborníkov. Ak budeš mať náhodou bolesti a nebodaj nakoniec zomrieš, tak niekoho zažalujeme a budú vyvodené dôsledky.

    Neviem či som alternatívec, bežne totiž akceptujem mnohé zistenia a postupy konvenčnej medicíny. Ale nie všetky a nie vždy a nie všade. Lebo skúsenosť ma naučila, že aj lekári a odborníci sú omylní ľudia, nevedia všetko a nikto okrem Boha ma nepozná a nemôže poznať lepšie, ako sa poznám sám. Preto nedelím medicínu na konvenčnú a alternatívnu, ale na momentálne pre MŇA vhodnú a momentálne pre MŇA nevhodnú.

    Pred pár rokmi mi napríklad hrozila operácia chrbtice (podľa lekárov!), mal som zablokované nervy, strácal som cit v ruke aj nohe. NAJPRV som sa to snažil všemožne riešiť cez konvenčnú medicínu- chodil som po magnetických rezonanciách, RTG a iných vyšetreniach. Verdikt lekárov bol jednoznačný- buď operácia, alebo pojedanie oblbovákov na zmiernenie bolestivých príznakov. Lenže topiaci sa aj slamky chytá, tak som nakoniec navštívil aj “alternatívca”. A čuduj sa svete, stačila pol hodina u “šarlatána” ktorý svojimi citlivými, rokmi praxe vycvičenými rukami napravil moju chrbticu, naučil ma pár cvikov a od vtedy mám s týmto problémom pokoj. Vrátil mi zdravie. Znamená to že zavrhujem konvenčnú medicínu? NIE! Keby mi nedaj Bože odtrhlo ruku, tak pôjdem do normálnej nemocnice a s dôverou sa zverím do rúk šikovným chirurgom. Ale keď ma náhodou sekne v krížoch, pôjdem tam, kde mi už raz rýchle pomohli- za svojim “šarlatánom”, ktorý postavil na nohy už mnoho ľudí, ktorým lekári NEVEDELI pomôcť. A tak isto si budem fičať na liečivých bylinkách z vlastnej záhrady, ktoré mi v praxi ukázali, ako na mňa zaberajú, tak isto si budem fičať na urinoterapii, pôstoch a mnohých iných veciach, ktoré som sa naučil využívať vo svoj prospech a prax mi ukázala na čo a ako fungujú. A zub si nechám vytrhnúť zubárovi, konvenčne…

    Svet je pestrý. Nedá sa deliť na dobrých lekárov a zlých alternatívcov, ani naopak. A rozhodnúť sa musí aj tak každý sám za seba. Vždy znovu.

    • S tou chrbticou. moja mama je fyzioterapeut a sama sa niekedy čuduje, prečo lekári hneď ľudí odporúčajú na operáciu. možno by stačilo naučiť pár cvikov a je to. ten tvoj “šarlatán” mohol byť kludne aj masér, ale rehabilitačný pracovník… alebo niekto s kurzom. je to škoda, že to lekári neponúkajú ako možnosť liečenia a neprichádzajú s operáciou ako s poslednou možnosťou

  • kamo, tak toto je inak ultimatny ezotericky zvast.

   realita je aka je – umreli a mozno nemuseli. nie su len dvaja, su ich tisice, desattisice a mozno aj miliony – kolko ludi odislo skor prave kvoli tomu ze ich rozni sarlatani zmanipulvoali tak, ze radsej zavrhli najucinnejsiu znamu liecbu a dali sa na alternativu, bohuzial presne nevieme – prave z toho totiz alternativci tazia, ze ziadne statistiky si nevedu, nik ich nesleduje tak ako klasicku medicinu a nik ich ani nezaluje, nesudi a neobvinuje za ich zlyhania (resp. za nesplnene sluby).

   • Presne ako píšeš- Realita je, aká je- umreli. BODKA. To “možno nemuseli” už realita nie je, iba fikcia. Možno a keby, boli by sme v nebi. Otrepané, ale evidentne ešte stále nepochopené heslo…

  • MVDr. Ján Pancák on

   Si trosku mimo s tym Tvojim komentarom. Tak este raz si to pozorne precitaj a radsej uz nekomentuj.
   Je to dobrý článok.

   • Poprosím konkretizovať v ČOM je môj komenár mimo. Rád sa nechám poučiť a nemám problém zmeniť názor, ak ma niekto rozumnými argumentami presvedčí o opaku toho, čo tvrdím. Ak som povedal niečo nepravdivé, prosím o dôkaz a uvedenie vecí na správnu mieru. Ďakujem.

    PS: Článok som čítal veľmi pozorne. Netvrdím, že je zlý. Skôr je nekompletný, lebo ponúka iba veľmi zúžený, jednostranný pohľad na vec. Ja som sa ho svojim komentárom snažil doplniť o chýbajúce aspekty a opomenuté fakty.

  • To všetko je síce pekné, ak ste so smrťou zmierení, ale ľudia, ktorí vyhľadávajú alternatívne spôsoby liečby tak evidentne robia preto, že chcú žiť, a čisto teoreticky im omnoho väčšiu nádej, ako bolo spomenuté v tomto článku, dáva práve zaznávaná klasická medicína! Čo sa týka tej štatistiky – hráte ruskú ruletu? Tak s alternatívnou medicínou je to podobné, akurát naopak – päť guliek v revolveri a jediné prázdne miesto… Hrali by ste takúto ruskú ruletu? Riskovali by ste? Veď aj tých päť guliek je len číslo, a v konečnom dôsledku tiež len súčasť štatistiky…

 2. Richard Lacko on

  Ahoj Matúš,

  nezvyknem reagovať na webstrankach ani blogoch ale tu si neodpustim reakciu.. netušim nakoľko si sa mal možnosť stretnúť s rakovinou v tvojom okolí a čo ťa vedie k tomuto názoru ale ja ti dám môj pohľad. V priebehu posledných troch rokov som prišiel pre rakovinu a 4 veľmi blízkych členov rodiny vrátane mojej mamičky takže som si pátraním po informáciách liečením až po konce toho naozaj prežil veľa. vo všetkých prípadoch moji blízky NAIVNE verili klasickej liečbe žiaľ až do poslednej chvíle a necheli postúpiť alternatívnu liečbu ktorú som im odporúčal… píšeš tu že prijať realitu ( ktorú pri tejto chorobe nikdy neprijmeš!!) ostať v pokojnom prostredí ( naivne si myslieť že liečba a umieranie je pokojne?? a v prostredi kde ti pumpuju chémiu do krvi – nachodil som sa na oddelenia kde davaú denné dávky chema a tento pohľad nechcite vidieť) je lepšia voľba ako davať peniaze na alternatívu a cestovanie??? určite by som každému odporúčal tu alternatívu lebo percenta vyliečenia klasickou liečbou, ktoré sú reálne známe a dĺžka prežitia sú také mizivé, že akákoľvek alternatíva a psychické sa vyrovnanie a vnutorné presvedčenie sa o možnosti sám pomocou prírody a naštartovania imunity je jednoznačne lepšia voľba.. a ešte keď tu píšeš o finančnej stránke veci.. neviem či máš poňatia koľko stojí táka liečba chemom? ja som bol na poisťovni schvaľovať preplatenie niekoľko krát a podľa dĺžky prežitia sa to pohybuje pri 2 ročnom úmrtí cca. 40-50tis. eur!!!!! a to platime bielej mafii mi všetci prosím pekne… alternatíva je v porovnaní s týmto lacná liečba…prečo by sme nemohli mať možnosť odmietnúť klasicku liečbu a použiť časť peňazí na alternatívu? lebo by tie prachy predsa skončili mimo vymysleného systému nadnárodných farma korporácií… je tu toho ešte veľmi veľa čo by som ti mohol argumentovať ale to nemá význam skôr ma udivil tvoj názor ktorý ti ale neberiem.. pozdravujem z Košíc

  • Vážený Richard, dovoľ reakciu.
   S manželkou už druhý rok bojujeme s vážnou formou rakoviny. Mám desiatky priateľov lekárov, sám mám lekárske vzdelanie. Celkom vážne a jednoznačne vyhlasujem, že tvoje slová sú zámerná a čistá lož!
   Onkologický pacient nemusí nikde chodiť dávať si schvaľovať liečbu. Ty si ďalší z podvodníkov a zákerných parazitov parazitujúcich na ľudskom nešťastí!
   Pokiaľ človek jedáva surovú stravu, má skvelú životosprávu, tak je preukázané, že riziko ochorenia na rakovinu je podstatne menšie.
   Ale pokiaľ už ochorenie prepukne, je veľké riziko nechávať to len na prírodu. Imunitný systém (a nielen ten) už u človeka s rakovinou zlyhal, takže telu treba pomôcť. Minimálne je vhodné chirurgicky vybrať primárny novotvar a o vhodnosti chemoterapie je možné diskutovať. Ale aj to iba v súvislosti s typom nádoru, s jeho gradom, s jeho lokalizáciou, veľkosťou, zasiahnutím lymfatického systému a stupňom metastáz atď atď.
   S manželkou sme zásadne zmenili životný štýl a v kombinácii s regulárnou onkologickou liečbou sme dokázali veci, o ktorých nám onkológovia hovorili, že to ešte nevideli. Po roku a pol sa v tele manželky nenachádza nijaký nádor, všetky výsledky sú dobré.
   Preštudoval som všetky dostupné alternatívne metódy, konzultoval som s každým , kto bol dostupný. Oslovil som desiatky ľudí, od lekárov, cez liečiteľov, a napokon pacientov. Prakticky som nepracoval a venovali sme sa iba záchrane manželky, štúdiu, konzultáciám na všetky strany. Je len detail, že klameš a nemáš ani šajnu o tom, ako sa postupuje v prípade onkologického ochorenia. Všetky postupy si tu totiž pacient sám schvaľuje, hocikedy môže liečbu prerušiť, alebo odmietnuť. Môže si slobodne vybrať pracovisko, môže si slobodne vybrať lekára a kedykoľvek ho vymeniť. To je jedna z prvých informácií, ktorú dostáva onkopacient od každého lekára.
   Záver je jednoznačný:
   Ty jednoducho účelne a zámerne klameš!
   Si hnusná hyena. želám ti, aby si sa špinavými peniazmi zarobenými na hroznom utrpení onkologických pacientov čo najskôr zadrhol!

   • Vďaka za úpriné zdieľanie o vlastnej ťažkej situácii. Ale s tými osobnými útokmi na Richarda Lacka si to maximálne prehnal. Nijako si nedokázal, že klame. Nepredložil si žiaden dôkaz, žiaden logický argument,že zarába na utrpení onkologických pacientov. Ale neváhaš ho častovať výrazmi, ako “podvodník, zákerný parazit, hnusná hyena”… Pritom nedávaš žiadne argumenty, iba tvrdenie proti tvrdeniu, takým štýlom, ako keď sa trojročné deti hádajú na pieskovisku- “ty si kakaný! A ty si skaledý!” Prosím Ťa upokoj sa a predlož hodnoverné dôkazy ktorými podoprieš svoje tvrdé osobné útoky a ak také dôkazy a argumenty nemáš, tak by bolo veľmi vhodné sa dotyčnému ospravedlniť. Byť administrátorom tejto stránky, tak Tvoj príspevok jednoznačne vymažem. Nadávky a ničím nepodložené osobné útoky nie sú diskusia.

   • Trailando
    ja osobne by som uvítal, keby si namiesto hrubého útoku na pána Lacka opísal svoju pozitívnu snahu a vítazstvo nad chorobou u svojej manželky.Dodalo by to pozitívnu energiu a nádej všetkých chorým.

   • Richard Lacko on

    Takže Trailando neda mi na teba nereagovat…
    v prvom rade držim palce aby ste to dotiahli s manželkou do uspesneho konca!!
    neviem ale kde sa v tebe berie tolko negativneho ( čo pri vasej situacii s manželkou potrebujete najmenej) a hlavne co ta vedie k tomu si vymyslat uražať a nadavať mi.. nemam problem sa postaviť každe rano pred zrkadlo a už vobec nie pred teba aj keby si mi chcel celu hlavu odrthut!!!
    ale pekne postupne:
    – neviem kde si zobral a z coho si vlastne usudil že zarabam na onko pacientoch..nic nepredavam nic alternativne neponukam, zijem z eventov a cateringu takze ako nechapem????
    – ja nikoho nepresviedcam a je na kazdeho rozhodnuti pre aku liecbu sa rozhodne..
    – ja osobne som chodil a nosil žiadanku na schvalanie liecby na poistovnu.. jasne bolo to 3 roky dozadu a urcite to funguje aj bez toho..
    – co sa tyka prveho tvojho prispevku suhlasim ze treba jest surovu stravu zmenit zivotospravu, dokonca aj odstranit nador v pociatocnom stadiu povazujem za OK..
    – ale k tvojmu druhemu prispevku..
    1. za bielu mafiu povazujem korporacie ktore su za vyrobacmi liekov.. nehovorim o lekaroch ktorých pracu si nanajvys vážim a obdivujem ich
    2. velmi dobre viem ako sa podava chemo ale mozno vy mate to stastie chodit do peknej ambulancie ale ked mi sme chodili do vychodoslovenskeho onkologickeho ustavu tak v starej budove v tmavej cakarni ktora bola taka plna ze polovica vaznych pacientov si nemala kde sadnut pokial sa dostala na radu nepovazujem za OK.. male ambulancie kde na starych kreslach jeden na druhom sedeli na kapackach..to nie je OK.. vraj je po rekunstrukcii tak verim ze je to lepsie..
    – o cene sa nehcapem preco hadas kedze sam pises ue kazda liecba je ina od vaznosti ochorenia a teda lieky rozne drahe.. ja som tu sumu za 6mesacnu liecbu videl a mozes si tvrdit co ches…
    -s bodom 4 o o 50% surovej stravy plne suhlasim lebom sam takto fungujem svoje okolie od kedy som prisiel o svojich blizkych stale presviedcam a nabadam aby jedli maximum zeleniny a ovocia stavy, menej udene veci menej masa, vela cistej vody atd atd sak to vsetko ovladas.. okrem toho som zakladatelom projektu na podporu aktivneho zivotneho stylu – behu ako boja proti civilizacnym chorobam a tiez som zalozil farmarske trhovisko na podporu predaja lokalnej kvalitnej zeleniny, ovocia a poctivych potrravin.. takze si nabuduce odpust slova ako vrah hyena lebo o mne nic nevies!!! v kazdom pripade hlavne pozitivne a este raz silno drzim palce!!
    riso

    • Drzim palce pri realizacii projektov.
     Som na Tvojej strane a verim v alternativnu liecbu. Jedna aj druha volba je:
     „bud – alebo“
     len s jednym rozdielom : humannost a dostojnost cloveka v klasickej liecbe chyba…

   • Plne podporujem to čo napísal Trailando!
    Mám onkopacientku doma.nezachytili sme to v najlepšom štádiu,pretože jedna uzlina je pozitív.Vykonal sa chirurgický zákrok(najlepšia liečba rakoviny v počiatočnom štádiu,ak sa vyreže zdroj a nie je to roznesené po tele)-je vyhraté!Potom je to lotéria(ak súpozitívne lymfat.uzliny)…Chemoterapia aj radioterapia len umožňuje oddialiť,príp vo veľmi šťastných prípadoch zlikvidovať,ale v 90% prípadoch ide len o zaisťovaciu liečbu!
    Pripájam sa k tomu,že každý kto hovorí o neoverených alternatívach a dokonca ich vyhlasuje za liečenie a VYLIEČENIE rakoviny je HYENA!Teda aj ty si hyena ako napísal Trailando! Rôzne Ukrain,Graviola,šťavy,sóda bikarbona je len placebo a zárobkový podnik na ľudskom nešťastí!Jednu podobnú hyenu poznám: dali sme sa odmerať „zázračným“prístrojom,kt.odhalí parazitov,zistí jestvujúce choroby a odhali v zárodku oslabené orgány a miesta v tele.Samozrejme špinoš sa opýtal čo a aké choroby sme prekonali,na čo sa liečime a DIV sa svete-všetko toto boli oslabené a rizikové miesta a orgány tela….Pre istotu (asi najviac rizikové)dal orgány a miesta ako tlak,chrbtica,u muža močovopohlavné ústrojenstvo + prostata u žien tiež MPÚ+ maternica,ale len možné riziko v budúcnosti….JA som mal horšie výsledky ako partnerka-u nej verdikt-celkom v pohode,ALE treba si zaplatiť pozitívne elektr.vibrácie od jeho zázraku a tým konečné doriešenie plesní a parazitov…Ja som mal nie celkom dobrý stav,tak tiež vibrácie a doporučené liečebné prípravky….Vibračné doliečovanie cca 50€….?! A čo čert nechcel partnerke za 2 týždne našli karcinóm krčka maternice!A hajzel sa len čudoval,ľutoval a jemne naznačil,že však vrátim peniaze…ale ke´d k nám prišiel ja som nepýtal a on nedal….
    Sú to hajzli a hyeny ako tento čo obhajuje vajatanie alternatívy!

  • Dodatok pre hyenu:
   1. Nepracujem ako lekár, takže nie som príslušník bielej mafie, ako si primitívne urážlivo označil všetkých lekárov.
   2. Pohľad na podávanie chemoterapie by si nikomu nedoprial?! Nuž tak to si vedľa ty hyena. Chemoterapia sa väčšinou podáva vo forme infúzie v slušnom prostredí (pohodlné kreslá, televízia, v miestnosti, ktorá je zariadená na domáci spôsob. Infúzia tečie cca hodinu, potom pacient odchádza domov. nepríjemné pocity nastupujú najskôr po 2-3, niekedy až 4-5 hodinách.
   3. O cene chemoterapie nemáš ani šajnu, ten blábol o nejakom 2 ročnom umieraní a 50 000 Euro je totálne mimo a je to dríst. Rakovina má toľko druhov, že každé ochorenie má dĺžku dožitia inú a cena liečby sa nedá ani len porovnať. Je absolútne iná liečba rakoviny kože, ako nádory mozgu, ako nádory prsníkov…
   4. Všetkým ľuďom dôrazne odporúčam, aby jedli aspoň 50 % surovej stravy, aby sa vyhli cukru, aby sa vyhli alkoholu a fajčeniu a jedli iba minimum mäsa.
   5. Teba by som rád stretol naživo… A potom by si si mohol skúsiť prikladať bylinky na vyrazené zuby, tebe by asi narástli aj tretie, ty odporná hyena. Hyeny ako ty predávajú falošnú nádej, ty si ešte odpornejší ako vrah.

   • Žiadne argumenty, žiadne dôkazy, ale zato vyhrážky fyzickým násilím, nadávanie a osobné útoky. Toto považuješ za diskusiu?! Prečítaj si moju reakciu na Teba čo je vyššie.

    A teraz vecné argumenty potvrdzujúce Tvoju zaujatosť:
    -Richard Lacko neponúkal ŽIADNE KONKRÉTNE riešenie rakoviny, nikomu žiadnu nádej nesľuboval a už vôbec ju neponúkal za peniaze. Takže akú nádej a ako predával, keď ho z toho obviňuješ???
    -Čo sa týka ceny liečby rakoviny, Richard Lacko spomenul IBA JEDEN PRÍPAD z mnohých, pričom nikde netvrdil, že neexistujú aj iné. Ty sám píšeš, že druhov rakoviny a možností aj ceny jej konvenčnej liečby je nespočetne veľa. Takže vôbec nie je vylúčené, že aj ten prípad, čo spomínal Richard Lacko je reálny.
    -Veľmi nepekné vedľajšie účinky chemoterapie sú všeobecne známe a nepopiera ich nikto, ani lekári. Na tom nič nemenia pohodlné kreslá, televízor, ani príjemné prostredie. Ľudia totiž následkom tej choroby aj chemoterapie vyzerajú NAOZAJ zle, naozaj zvracajú, naozaj majú bolesti, naozaj na nich nie je pekný pohľad, nech by bolo okolité prostredie akokoľvek príjemné a pekné. A okrem toho tam je obrovský psychologický tlak, keď pacient zisťuje a vidí, ako mnohí jeho spolupacienti napriek liečbe umierajú. Tomu sa nedá vyhnúť. Myslím, že Richard Lacko netvrdil nič iné, iba konštatoval tento fakt. A to Ti nedáva žiadne morálne právo, aby si mu nadával a vyhrážal sa mu.

    Dokážeš diskutovať v rovine argumentov, faktov a dôkazov? Alebo potrebuješ ventilovať svoju agresivitu, svoje subjektívne pocity a ničím nepodložené dojmy, prostredníctvom takýchto príspevkov? Myslíš si, že nadávky, vyhrážky a urážky ktorými častuješ názorového oponenta zvýšia výpovednú hodnotu Tvojho príspevku? Podľa mňa nezvýšia, ale znížia a Ty sa nimi sám deklasuješ.

  • staram sa o onkopacienta on

   K tym cislam. Skadial mas ze tie prezitia a perce ta su mizive???? Pred takymi 20rokmi sa pacienti s ometastazovanym kolorektalnym karcinomom dozivali 6 mes, dnes je median niekde nad 20mes a pri stasti a R0 resekovani pecene preziva 40% pacientov aspon 5 rokov. Okrem chemoliecby mame biologicku liecbu, zacina sa rozbiehat imunologicka liecba a prve kroky ma za sebou vyskum virologickej liecby. Hodgkinove lymfomy maju uspesnost chemoliecby 60%. Nadorove ochorenia semenikov ci leukemicke ochorenia deti maju prudko zvysujuce percenta uspesnej liecby. Vedci su zatial neuspesni pri boji s rakovinou pankreasu. Pri liecbe terminalnych stadii rakoviny koze v USA robia zazraky. Najdi si liek Yervoy. Ipilimumab. Skor si myslim ze v tom nemas prehlad neverim ze by niekto takto umyselne klamal.

 3. Autor tohoto clanku / blogu pise o nejakej idylke – medicinskej utopii, ktora je na mile vzdialena slovenkej realite…

  Urcite vobec neexistuje ziadna famraceuticka lobby.
  A lekari na Slovensku urcite nie su pozyvani a venceni farma-firmami na konferenciach v exotickych krajinach, ani nijako inak motivovani forsirovat nadmerne mnozstva drahych liekov pacientom.
  A za tych 3-7 minut, ktore vacsina odbornych lekarov venuje diagnoze a rychlemu ustnemu zosumarizovaniu si anamnezy urcite vsetci tito nasi predstavitelia overenej mediciny stanovia spravnu diagnozu – ktorej vysledkom v 90% pripadov cuduj sa svete byva recept alebo poukazka na nejaky hodne drahy ukon.

  Tak urcite 🙂

  Nech sa paci, kto je taky kaskader, ze v plnej dovere zveri svoj zivot usudku a odporucaniam slovenskych lekarov nech to skusi.
  Ma zadelane na vazne ortopedicke problemy, problemy s vedlajsimi ucinkami mnozstva liekov a problemy s tym, ze sa k nemu pri vacsine diagnoz od lekara nedostanu ani len zakladne odporucania na jednoduche opatrenia, ktore vyrazne zlepsia kvalitu zivota a bez liekov.

  My ostatni triezvo uvazujuci pouzijeme google a vo vela pripadoch stanovime diagnozu a postup liecenia ovela lepsie ako “odborny” slovensky lekar, pripadne skorigujeme uplne zbytocne nasadenie devastacnych liekov a chemie.

  Samozrejme rakovina je tak specificka a fatalna zalezitost, ze tu by si clovek mal nechat poradit od specialistu, ale zas nie otrocky akceptovat vsetko co navrhne.

  • Absolutne suhlasim,tak to to funguje na viac ako 99%,bohzail sam som toho bol svedkom/Az na jedno,rakovina nepatri do ruk odobnrika!Ziaden odbornik ju nedokaze vyliecit.Ten odbornik by musel poznat detailne zivot daneho cloveka,preco zil a robil chyby ake robil,preco prekracoval zakony Univerza,bozske zakony,ktore platia pre kazdeho a potom mozno by mu vedel poradit.Takze clovek si musi byt odbornikom sam sebe,len on sam vie co a ako zilon ci dkonca jeho predkovia,pretoze pricina moze byt aj tam, a v mnohych pripadoch pride na priciny rakoviny.Ak je v jeho silach ju odstranit ci napravit,ma velku sancu zit zdravy zivot.Svedkami toho sme denne.

  • Vlado Mlynár on

   Súhlas! O odbornom prístupe ku chemoterapeutickej liečbe svedčí i výsledok prieskumu medzi lekármi. Len 13% lekárov by podstúpilo chemoterapeutickú liečbu rakoviny! Čo k tomu dodať? Všetkým, tým, ktorý ešte stále považujú lekárov za polobohov by som doporučil prečítať si celkovú správu WHO, ktorej záverom bolo konštatovanie, že napriek pokroku v medicíne dnes zomiera viac pacientov na nesprávnu liečbu ako na ochorenie samotné!

  • Tak toto ma vážne dostalo… Čo tým myslíš, že rozumný človek radšej používa autodiagnózu pomocou googlu ako lekárske vyšetrenie?! V skutočnosti je to naopak. Keď už tu používame odvolávanie sa na všeobecnú znalosť, KAŽDÝ ROZUMNÝ ČLOVEK vie, že internet je to najnespoľahlivejšie médium, lebo tam môže napísať ktokoľvek čokoľvek. Väčšina ľudí nedokáže rozoznať spoľahlivý portál od toho nespoľahlivého, nuž a v mnohých prípadoch sa to ani rozoznať nedá, a tak si ja osobne myslím, že dôverovať viac googlu, kde sa ti zhromaždia na jednej kope lekári i šarlatáni, múdri aj hlupáci, než lekárovi, ktorý rozhodne vie, čo robí (teda aspoň väčšinou – rozhodne častejšie než ľudkovia na internete), je, odpusť mi to, hlúposť. Mimochodom, nie som si istá, ale myslím, že si ma práve urazil. Moju babičku, nech je jej zem ľahká, dr.Škvareninovú, taktiež moje lekárky, panie Vargovú a Ackermannovú, ktoré mi ešte v živote nepredpísali nič, čo by mi nepomohlo, ako aj všetkých, čo sa o mňa starali počas operácie slepého čreva a o istú moju priateľku, ktorej dokonca zachránili život.

 4. No proste, ci sa nam to paci alebo nie, velka vacsina ludi su tupe manipulovatelne ovce aj bez rakoviny, kupuju predrazene hrnce, volia populistov co im slubia koralky a zoberu im polku zarobku, veria bludom co siria sutanisti s kadidlami ktori im tiez cosi z vrecka potiahnu, a ked si kupuju “lacnu” kuracinku z kozi a paprciek napustenu vodou, preco by sa nenechali nakoniec obabrat a dorazit nejakymi sarlatanmi. Klasicky Darwin, akurat by bolo dobre keby to stihli este pred vychovou potomstva, tak by to ludstvo mohlo ist aj trosku hore.

 5. Ako to tu bolo spomenute,zda sa ,ze sa tu striela zo slepych nabojov pomerne casto,presne rovnako ako v pripade liecby rakoviny.Kedze doteraz farmaceuticky priemysel nenasiel ucinnu terapiu na rakovinu,neratam uspesnost liecby chemoterapie a radioterpaie pre 5%pacientov ,ktorym v konecnom dosledku akoze predlzi zivot o max 5rokov co im predlzi aj rovnaka alternativna medicina a ine moznosti,je nad slnko jasnesjie ,ze rakovina nie je choroba tela a ani takymito prvakami akoze terapie nikdy liecena nebude uspesne,to je jasne vidiet z terajsieho a dekadami potvrdeneho postupu farma akoze vyskumu. Ako viaceri autori povedali univerzalny lek nie je,to je presne to univerzalny liek,ani nikdy nebude ,pretoze rakovina nie je univerzalna choroba,kde mozme rovnaku zasadu a polievku dat jest a uplatnit na vsetkych.nikdy nebola a nebude,preto firmy minuly miliardy viacmenej zbytocne pre ludi nie zbytocne pre ich biznis samozrejme,v poslednych rokoch to firmy pochopili a pochopili aj to co ludia a to hlavne medicinsky vzdelani ludia a biologovia pocut nechcu,lebo je to samozrejme akoze blud. Rakovina je choroba duse,ktora sa vizualizuje omnoho neskor na tele.Ako kazda choroba zacina v mozgu,manazer je mozog a to pochopili aj firmy preto skorsi vyskum sa zacina uberat touto cestou,avsak to nie je ako v matematike ako si tieto firmy myslia,kedze ako som spominal rakovina nie je univerzalna,preco?jednoduche,kazdy ma ine hriechy a ine dosledky iny problemy a ine viny.Ako kazda choroba zacina negativnym energetickym polom v centralnom mozgu a zavisi ako dlho proces prebieha v tele,to zavisi od energetickej urovne organov a celeho tela daneho cloveka,ba bunky.Doteraz mozme konstatovat, ze ziadna podotykam ziadna medicina nedokaze rakovinu liecit lebo predlzenie zivota nepovazujem za liecbu a to ani v pripade ze vyoperovala nezhubneho nadoruco je nic ine ako chirurgicke vybratie niecoho nic viac, ako si lekari myslia,pricina sa tym neodstranila,naopak.Na to aby clovek porazil rakovinu,musi porazit sam seba a navod je jednoduchy a nestoji peniazmi nic,to samozrejme je dolezite aby sa ludia nedozvedeli,ved naco ked mozme storocia zarabat miliardy na ludoch,staci si aj laikovi a ateistovi precitat Sv.Pismo a najde podrobny detail uz v Starom zakone ako sa vyliecit z chorob,ale aj zaroven preco taketo choroby vznikaju,su tma presne a detailne zakony Univerza!.A tie platia pre kazdeho na tomto svete ci je ci nie je veriacim.Hold bohuzail pre nas ludi radsej siahame po klasickej akoze modernej medicine, ktora nam znici cele telo a v konecnom dolesdku aj podla statisitk aj podla zivotnych pribehov pacient nezomiera na rakovinu, ale na zlyhanie imunity v doledku chemoterpaie a radioterapie.Takato je dnesna uspesnost liecby vazeni,ale to sa velmi nepublikuje na co aj.Preto je potrebny uplne iny pristup a prikladov je mnoho,ludi ktori sa vyliecili skutocne vyliecili a to len tym ,ze spoznali preco rakovina do ich zivota prisla,na zaklade toho ako ju mozno odstranit a coho je dosledkom.Ziaden liek tu nepomoze a doslova plati,ze clovek si je sebe najlepsim lekarom a pomoz si sam aj Pan Boh ti pomoze,kto moze rozumej. Ina cesta nie je.

  • Toto je myslím zasa opačný extrém. “Iná cesta nie je.” Je to LEN tak a NIKDY inak. Presne na toto som sa snažil upozorniť svojimi príspevkami v tejto diskuskusii ľudí, pre ktorých je zasa LEN konvenčná medicína dobrá a pre ktorých je alternatíva vždy LEN zlá. Lenže život je príliš komplikovaný na to, aby v ňom na 100% fungovali nejaké úplne striktné šablóny. Konkretizujem situácie kde Tvoje teórie podľa mňa neplatia:
   -Rakovina malých detí, ktoré si ju svojim zmýšľaním určite nezapríčinili a určite nemajú také mentálne, ani fyzické vybavenie, aby sami našli jej príčinu a aby ju odstránili.
   -Rakovina objektívne spôsobená vonkajším vplyvom, tj. dlhodobým a masívnym pôsobením silných karcinogénov- napr. azbestu, vysokej radiácie, atď…

   Okrem toho existujú ľudia, ktorí sú už natoľko paralyzovaní udalolosťami predošlého života a už nemajú schopnosť sami povstať, hľadať príčiny a bojovať. Ale aj títo majú nádej, že im pomôže niekto iný a to aj pomocou tých konvenčných metód.

   V tejto diskusii vidím extrémnu polarizáciu názorov a postojov. Nepokladám to za celkom zdravé. Ja osobne som presvedčený, že niekomu môže pomôcť k uzdraveniu aj úplne konvenčná liečba a niekomu zasa alternatívna. Ktorých je viac, považujem za irelevantné, lebo človek je vždy iba jeden, iba jednotlivec je osoba, pričom štatistická masa osobou nie je. Takže aj keby konvenčná medicína mala štatistickú úspešnosť 99,999% a alternatívna 0,001 (samozrejme to tak v skutočnosti nie je), nehovorí to nič o tom, čo pomôže konkrétne mne, tu a teraz. Nesnažím sa preto v tomto smere zaujímať radikálne stanoviská so všeobecnou platnosťou pre všetkých, vždy a všade.

   A v neposlednom rade, smrť podľa mňa tiež nie je absolútna prehra. Je to iba jeden dôležitý moment na našej ceste, ktorý musíme všetci absolvovať. A pre každého je dobrá iná smrť, v inom čase a v inej situácii. Nikto (okrem Boha) to zvonku nemôže posudzovať, nikto nevidí pod povrch, nikto nevie ako, kedy a kde mal, či nemal niekto umrieť.

    • Všetci zarytí a nie len alternatívci, ale aj antialternatívci, zvyšujú naše šance na vyšší dôchodok. Mentálna zarytosť vo všeobecnosti je veľmi hazardný spôsob života, vedúci často k predčasnej definitívnej zarytosti… Prispôsobivosť a schopnosť vždy nanovo adekvátne reagovať na stále odlišné situácie, spolu s pokorou a schopnosťou neustále sa učiť nové veci, sú najlepšou evolučnou výbavou na prežitie. Preto nikdy nehovor nikdy žiadnemu spôsobu liečby.

    • Aj ja poznám ľudí, ktorých z rakoviny dostala aj “klasika” – skalpel a chemo. No poznám aj takých, ktorým pomohla alternatíva. Jeden príklad – rozprávala mi lekárka na príjme, keď som bol v jednom krajskom meste darovať krv, že ona vyliečila svojho otca z rakoviny (neviem akej) pomocou ovocných a zeleninových štiav.
     A ak ma pamäť neklame, tak nedávno zosnulý herec Adamovič sa dostal z rakoviny INTENZÍVNYM pitím kozieho mlieka.

 6. Koľko špecialistov na medicínu a liečbu rakoviny sa tu vyrojilo. Žiaľ, reprezentatívna vzorka slovenského národa. Minimum vedomostí, ale zaručene správne názory. Najmä pre laikov, rakovina nie je jedna. Prípadný úspech “konvenčnej” terapie závisí od toho, v akom tkanive, v akej bunke malígna transformácia začala, v akom štádiu je ochorenie v čase diagnostiky, aké je postíhnutie blízkych či vzdialených orgánov, aký je celkový stav pacienta, pridružené ochorenia a pod. Úspešnosť jednotlivých liečebných postupov(chirurgické, chemoterapia,rádioterapia)je overená klinickými skúšaniami a je pre každý typ rakoviny a liečbu iná. Preto tieto bláboly “zasvätených” by mohli byť za určitých okolností smiešne, pokiaľ by ich slobodným šírením nemali potenciál vážne až fatálne ovplyvniť konanie niektorých jednotlivcov.

 7. AriannVšetko som pozorne prečítal.
  Je to už 19 rokov, čo mojej dcére bol odstránený zhubný nádor močového mechúra. Po chemoterapii sa ochorenie po dvoch rokoch vrátilo, opäť odstránenie nádora, chemoterapia. Potom 17 rokov normálneho života až dodnes. Jednoznačne musím napísať, že v tomto prípade nešlo len o obyčajné predĺženie života, ale vyliečenie. Mám trochu strach toto napísať, aby som to “nezakríkol”, ale uvážte sami!
  Každý ľudský život je jedinečný, každé ochorenie tiež. Zdravie jedinca je naviazané na prostredie, v ktorom žije, jeho životosprávu, jeho psychiku, genetiku etc. a preto nie je možné jednoznačne povedať, čo je vhodnejšie, či klasická medicínska liečba alebo liečba alternatívna.

  • Konečne triezvy pohľad na vec. Aj moja matka bola vyliečená konvenčným spôsobom z rakoviny prsníka a žije doteraz bez recidívy už cca 20 rokov. Napriek tomu by som si nikdy nedovolil povedať, že toto je jediná správna cesta pre všetkých, vždy a všade. Lebo tak isto poznám prípad, kedy sa človek s rakovinou vysporiadal aj nekonvenčne a verím, že takých je určite mnoho. A aj ja sám som sa už dostal z mnohých chorôb pomocou alternatívnej medicíny, takže nemám dôvod ju nejako paušálne zavrhovať.

   A neboj sa, nič nezakríkneš. To je povera a povery sú hovadina. 🙂

   Želám Tebe aj všetkým pevné zdravie a radosť zo života.

 8. Dovolim si vsetkym diskutujucim pripomenut, ze neexistuje choroba zvana “rakovina”. Resp. ze rakovin je niekolko stoviek druhov, a este kazdy ma svoj grading (miera toho, ako velmi sa nadorove bunky odlisuju od normalnych) a staging (tj. aky velky je nador (T), ci su postihnute uzliny (N) a ci existuju metastazy, a kde su (M)).

  Takze: mozeme sa bavit o najvhodnejsej liecbe pri napr. invazivnom duktalnom karcinome prsnika, malobunecnom karcinome pluc, tubularnom adenokarcinome hrubeho creva, Grawitzovom nadore oblicky, osteosarkome, akutnej myeloidnej leukemii, malignom melanome, adenokarcinome pankreasu, medularnom karcinome stitnej zlazy atd. Nie o liecbe rakoviny ako takej, pretoze “rakovina” je rovnako siroky pojem ako “infekcia”. Ziadna latka na svete a ziadna liecba nelieci vsetky rakoviny, rovnako ako ziadna liecba nelieci vsetky infekcie. Uz to, ze vam niekto ponuka zaruceny liek na RAKOVINU, by vam malo indikovat, ze je to podvod. To je, akoby niekto povedal, jedzte toto, vylieci to kazdu infekciu od mumpsu cez antrax, syfilis a streptokoka az po ebolu. Tiez by ste mu asi neverili.

  To je jedna vec. Druha vec je, ze chemoterapie, s vynimkou niektorych rezimov (napr. rezim TAC pri rakovine prsnika a niekolko dalsich), su vacsinou dobre tolerovane. Je to asi take, akoby ste brali silne antibiotika. Povest chemoterapeutik je omnoho horsia, nez ich skutocne vedlajsie ucinky.

  Koniec koncov, mnoho “chemoterapeutik” su v skutocnosti protinadorove antibiotika pochadzajuce z prirody (napr. doxorubicin, produkuje ho bakteria) a mnoho “antibiotik” su v skutocnosti cisto clovekom skonstruovane lieky, teda protiinfekcne chemoterapeutika (napriklad endiaron, ano, blby endiaron proti hnacke je chemoterapeutikum.) Vsetci prirodni alternativci by si mali uvedomit, ze to, comu hovoria chemoterapia, je casto vytazok z rastlin, napriklad vinkristin pochadza z naprstnika, paklitaxel z tisu americkeho, docetaxel z tisu europskeho, etoposid zo syngonia stopkatolisteho, irinotekan z rastliny Campthoteca accuminata – slovensky preklad som nenasiel.

  Takisto nazor, ze ked uz mam rakovinu, mam to spocitane, je od zakladu zly. Moze to tak byt, ale nemusi, zavisi to prave od stagingu. Napriklad adenokarcinom konecnika vo vzdialenosti 8 cm od analneho prechodu, v stadiu T3 N0 M0, je vyliecitelny bez akychkolvek nasledkov, bez toho, aby ste na to umreli, dokonca bez akychkolvek viditelnych stop na tele. Su aj nadory prakticky vobec nevyliecitelne, ako napr. adenokarcinom pankreasu, malobunecny karcinom pluc, maligny melanom, multiformny glioblastom a mnoho nadorov detskeho veku – napriklad retinoblastom atd. Dobre vyliecitelne su napriklad rakoviny stitnej zlazy, casto prsia, casto creva atd.

  Este chcem dodat: aj placebo ma istu ucinnost, udava sa, ze okolo 35%. A v neposlednom rade chcem este upozornit na jednu vec: pri nadorovych ochoreniach clovek casto sklzne do zlej logiky “post hoc ergo propter hoc” = “potom, teda preto”. To znamena, ze ak Adamovic pil kozie mlieko a vyliecil sa z nadoru, tieto dve veci sice nasledovali jedna po druhej, ale suvis nemali.

  Posledny postreh a uz budem koncit. Ak vam diagnostikuju niektory zo zhubnych nadorov, alebo ho diagnostikuju vasim blizkym, pravdepodobne nacas od obrovskeho stresu stratite sudnost. To sa stava dokonca aj lekarom a v podstate je to normalne, niet ludi, co by to s nimi nehlo. Mozno s vynimkou tazkych mentalne retardovanych ludi, ktori ziju v ustave, s nimi to nehne. Vacsinou toto “zbavenie zmyslov” je len prechodne. Dajte si nan pozor, aby vam nezatemnilo mozog vtedy, ked je vas nador este dobre liecitelny.

  Prajem pekny den.

  • staram sa o onkopacienta on

   Skvely koment. Ludia mylne povazuju rakovinu za jednu chorobu a tak to aj chcu liecit. Co ze vraj pomohlo Zuze urcite pomoze aj Ferovi. Vedia ludia s rakovinou pluc ze vysoke davky vit. D urychluju priebeh choroby a skracuju dozitie? Ze vysoky testosteron podnecuje rast nadorov prostaty (casto sa pri diagnoze rakoviny prostaty odstranuju semeniky aby sa vobec netvoril) ale zase jeho vyzoke davky pomahaju pri liecbe niektorych inych rakovin? Jeden nador pankreasu moze obsahovat az 200 roznych mutacii (laicky povedane rakovin) a kazda z nich moze inak reagovat alebo nereagovat na liecbu. Ja pre laikov rakovinu prirovnavam k loptovej hre. Je to subor velmi rozdielnych sportov. Bezneho slovaka by ani nenapadlo porovnavat golf s basketbalom. Ale rakovinu pecene, mozgu alebo leukamiu pohode hadzu do jedneho vreca. A riesenim je soda bikarbo a cervena repa vsakano… a vedia nasi alternativci ze cervena repa ako panacea karcinomov je nas unikat a ostava akosi utajena pred alternativcami z inych statov a kontinentov? Kak eto vazmozhno? Big pharma utajuje 😉

 9. Problém klasickej a alternatívnej liečby nádorových ochorení je, že stoja striktne na opačných stranách barikády. Klasická liečba sa mnohokrát práve preto štíti z hrdosti prevziať poznatky v liečbe, ktorú propaguje alternatívna liečba a ktorá sa ukazuje byť použiteľná. Súčasní onkologóvia sú bohužiaľ iba dobre vyškolení podavači hlavne chemoterapie a tým to končí (aj keď sú maximálne milí). To je moja osobná skúsenosť s prebiehajúcou liečbou nášho dieťaťa. Po objavení nádoru nasledovala okamžitá úspešná chirurgická liečba. Kvôli výskytu metastáz sa pristúpilo k chemoterapii. Od operácie po chemoterapiu bol čas zhruba jeden a pol mesiaca. Za ten čas nikto (podotýkam nikto) z onkológov nám nedal žiadnu informáciu, ako máme upraviť stravovacio-výživný režim ako vhodnú prípravu na chemoterapiu. Len vďaka môjmu osobnému štúdiu sme naše dieťa pripravili výživou na CHT tak, že okrem primeraných nevolnosti nemá žiadne iné problémy. Stratu hmotnosti za temer tri mesiace iba o dva kilogramy považujem za veľký úspech vzhľadom na štandardné nechutenstvo pri CHT. Keď som sa dozvedel, ktoré preparáty bude brať, tak som si naštudoval všetko o ich bočných účinkoch a ich eliminácii. S úspechom používame megaskorbickú diétu (vysoké dávky vitamínu C) zatiaľ iba ústne. Za celý čas terapie napriek očakávanému zníženiu hladiny leukocytov nebolo naše dieťa choré. S podávaním vitamínu C sme začali tri týždne pred CHT. Paradoxné je, že ošetrujúci lekári nám napriek v súčasnosti známym poznatkom odporúčali prerušiť podávanie vitamínu C odovlávajúc sa na všeobecnú hrozbu ladvinových kameňov. Pritom som našiel desiatky vedeckých štúdii publikovaných v lekárskych časopisoch, ktoré jednoznačne podporovali podávanie vitamínu C s CHT použitou na liečbu nášho dieťaťa. Nenašiel som jedinú, ktorá by bola proti. O vzťahu vitamínu C a obličkových kameňov som našiel veľa článkov odkazujúcich na jedinú štúdiu, ktorá bola veľmi ľahko spochybniteľná. A samozrejme som našiel veľa protireakcií a protiargumentov C vz obličkové kamene. To, že tieto vedomosti ešte nedorazili do lekárského povedomia som zistil, keď ma neter (medička) upozornila na to, že stále sa to učia v škole. Pritom megaskorbická liečba je už schválená temer rok aj na Slovensku a používajú ju už mnohí naši onkológovia!!! Druhá vec, ktorá ma úplne vytočila bola, že napriek tomu, že dve chemoterapeutiká sú antibiotiká, tak zasa neexistovalo zo strany onkológov žiadne upozornenie na potrebu podávať probiotiká. Vec, ktorú vám dnes už temer každý praktický lekár prízvukuje: antibiotiká je potrebné dopĺňať konzumáciou probiotík.

  Správne by sa mala alternatívna liečba volať doplnkovou a možno by to tak nevytáčalo onkológov a vedeli by ju akceptovať. Lebo tak to je. Málokto odmietne štandardnú liečbu a preto je alternatívna liečba liečbou doplnkovou, ktorá ale dáva veľkú šancu na prežitie. Moja osobná skúsenosť z minimálne piatich prípadov v mojom okolí. Kto sa spoľahol len na odporúčania lekárov, už nie je medzi nami. Tí čo použili doplnkovú liečbu, tak sú tu stále s nami a môžu nám radiť, ako sa vysporiadať s touto diagnózou.

  P. S.: Prečítal som si znova lekárske správy môjho dieťaťa a musím poznamenať, že v podstate ošetrujúci lekári odporúčajú prerušiť počas terapie podávanie Celaskonu. Keďže nepodávame Celaskon, ale iný preparát vitamínu C, tak sme si navzájom vyšli v ústrety 🙂 Aj vlk je sýty a aj ovca je celá.

 10. Ja zastávam jediný názor. Ľudský organizmus = dokonalý motor ktorý keď nedostáva adekvátne palivo má tendenciu kaziť sa. Prečítal som neskutočne mnoho diskusií a článkov či už o klasickej, konzervatívnej liečbe rakoviny, až po tzv. alternatívu vo všeobecnosti zavrhujúcu takmer vždy všetko konzervatívne ako produkt masovej výroby. Áno dnes v dobe ked ľudský jedinec je len nepodstatným článkom v celej spoločnosti sa táto tendencia chcieť mať svoje zdravie výhradne vo vlastnej moci (keď už nič iné, tak aspoň svoju suverenitu a slobodu si zachovať) sa pochopitelne stáva samoliečba alternatívnym spôsobom moderná. Akurát mi nedá spávať jediná krivda voči klasickej metôde. Zavrhli ste ju aj preto že máte pocit že je to len nástroj na zarábanie pre farmaceutické firmy. Ale mám častokrát pocit že ak si otvorím obchod s názvom Alternatívna medicína a začnem predávať rôzne produkty, (doplnky stravy), vytamíny, čaje, kolonoidné striebra, atď. tak za krátku dobu sa zo mňa stane človek s kopou práce a plnou peňaženkou. V tomto období je ozaj nutné preukázať aj vedecky ktoré metódy su účinné a ktore sa javia skôr ako šarlatánstvo a túžba zarobiť na nešťastí človeka a núkať mu bludy a to za nehorázne peniaze. Ceny výrobkov v eshopoch sú naozaj neskutočne drahé ale človek chorý nielen na rakovinu ale aj mnohé ine choroby je ochotný si to kúpiť… Sám som pár sto eur nechal na týchto miestach s pocitom že predsa nebudem brať lieky od Farmafiriem ktoré sú pre telo zlé a viacej škody ako úžitku dokážu napáchať ale potom som sa obhliadol a zistil som že ja pytomec som ešte viacej peňazí vopchal do vrecka inému megabiznisu…… ALTERNATÍVNA MEDICÍNA …. Žial ani na strane ,,svetla a pravdy“ lebo každý sa tvári že toto pomôže a je úprimné a pravdivé, nieje každý anielom. Tento megabiznis je neregulovaný a popravde chaotický. Naozaj verím v silu človeka ako jedinca, naozaj verím v silu alternatívnej medicíny, mne to pomohlo veľmi, nemal som rakovinu ale problémy s pankreasom a viete si predstaviť ten strach a pocit ,,čo ak ja“. No problém alternatívnej medicíny je v tom neskutočnom množstve informácií a možnostiach liečby ktorých je neúrekom. Teraz človeče vyber si ?! Taká diéta, taká kúra, na toto tento prípravok na tamto onen, tomu to zabralo tomu nie. Iste ani chemoterapia ani lieky nezaberú každému. Len proste keby v tom už konečne niekto spravil poriadok bolo by to fajn. Lebo popravde skoro každý kto skúšal liečbu alternatívnou cestou šiel systémom, pokus omyl. Tomuto sa treba vyvarovat…. Otázka ako na to ? Neviem. Dôležitá je prevencia . Systém motor+zlé palivo = rakovina sa mi zdá neskutočne pravdivý. Kopec štúdií preukazuje spojitosť životného štýlu a pravdepodobnosti ochorieť na toto ochorenie, Eurôpa sama o sebe sa zdá ako dokonalá továreň na mŕtvoly, ktovie čím to je že ľudí chorých na rakovinu je aj u nás stále viac a viac. To nieje ozaj o tom že sme chorý preto že si to niekto tak želá, podľa mna je to o nás, o mne a o tebe. O našom štýle života kašlať na to čo jem, v akom strese žijem, či som šťastný naozaj alebo len navonok, uponáhľanosť, nemať čas na nič a na nikoho …. O tom nestarať sa o seba až do momentu keď si naše telo povie dosť rázne nas zastaví (chvála Bohu za túto úžasnú vlastnosť ľudského organizmu). Zrazu sa zastavíme a začíname sa pýtať čo som robil zle že sa mi to prihodilo. No žial začínat od konca jd blbosť. Preto si myslím že je to hlavne o nás o tom ako žijeme. Stačí počúvať svoje telo a to nám samo častokrát naznačí čo je preň dobré a čo nie. Ak som niekoho svojim dlhým možno nudným pre niekoho zlým názorom urazil poviem len že je to proste môj subjektívny názor…. Niesom ani lekár ani odborník. Nezastávam sa ani jednej ani druhej možnosti i keď tento komentár obcas vyznel ako boj proti alternatívnej medicíne nieje to tak. Ďakujem

 11. Veľmi veľa názorov a každý máte v niečom pravdu. Tiež mi bohužiaľ traja blízky zomreli na rakovinu. Babička s ňou statočne bojovala niekoľko rokov a len vďaka svojej húževnatosti a vnútornej sile bola s nami až do chvíle, kedy sa sama rozhodla odísť. Starý otec a strýko zomierali v strašných bolestiach a hrozné bolo, že sme im nemohli nijako uľaviť od bolesti. Zverili sa do rúk konvenčnej medicíny a svoj boj prehrali. Neviem, či by im alternatívna medicína pomohla a nemá význam o tom premýšľať, pretože odpoveď sa nedozviem. Možno, keby lekári odhalili túto chorobu skor, mohli im pomocť. Ale slová možno a keby naozaj nemajú význam. Verím tomu, že zdravá životospráva, bylinky, ovocie a zelenina sú veľmi doležité, pretože zdravo žijúci človek má lepšiu imunitu a teda vačšiu pravdepodobnosť, že sa u ňho rakovina neprejaví. Ale ak ju už má, myslím, že je lepšie prijať pomoc aj od lekárov. Veď konvenčná a alternatívna medicína sa predsa nemusia vylučovať aj keď je pravda, že často stoja proti sebe. Každopádne je to každého rozhodnutie a každý si dosledky ponesie sám. Rovnako verím, že ak človek vo svoje uzdravenie neverí, nepomože mu nič. Držím palce všetkým bojujúcim, aby svoj boj vyhrali, nech pre nich výhra znamená čokoľvek a ich blízkym želám veľa síl, aby dokázali byť v tomto boji oporou

 12. Pred mesiacom som mal bolesti chrbta v robote. Bol som u lekara a poslal ma na Magneticku rezonanciu. Tam mi nasli nador tlaciaci na miechu. Bol som na operacii v Novych Zamkoch a dopadla vyborne. Dakujem Profesor Rudinsky. Nador bol vonku a poslany na rozbor. Jeden dobry kamos, ktory uz 7 rokov pije len ovocne a zeleninove stavy mi doporucil, ze sa mam stravovat tak, ako on, alebo este lepsie dodrzat 40 dni hladovku a rakovina iste zmizne. Tak sa stravujem zdravo a uz som vegetarian. Z nadora, ktory mi vytiahli z chrbtice zistili, ze je to metastaza a primarny nador sa nachadza v lavej strane stitnej zlazy. (takto presne to uz dokazu urcit)Teraz lezim v nemocnici v Ruzomberku a cakam na to, kedy mi ho vyoperuju. Teda pojde vonku cela stitna zlaza(mojej starej mamy sestra nema stitnu zlazu a zije uz 91 rokov). Vyoperovanu stitnu zlazu daju hned na testy a zistia, ci je tam naozaj primarny nador. Ak tam je, vyberu aj uzliny. Potom nasleduje doliecenie radioaktivnym jodom. Pravdepodobnost uplneho vyliecenia je 90%. Pravdou je, ze som sa cely zivot velmi zle stravoval (3 krat denne maso) a predpokladam, ze pricina rakoviny bola strava. Takze to je to, co chcem povedat. Riskovat, ze sa nador rozmnozi je blaznovstvo a kazdy kto ju ma mi da za pravdu. Takze u mna jednoduche. Nador vyoperovat a od teraz jest maso len v nedelu 😉 Dovidopo

 13. Popytal som sa lekarov a prinasam Vam este dalsie informacie, ktore sa mozu hodit. Uz som po operacii a je mi naozaj dobre. Chce sa mi zit a to sa mi dlhe roky nechcelo. Tesil som sa na smrt. Je to kruta pravda. Takze co som sa dozvedel:
  Rakovina su bunky ktore sa vymkli kontrole a rastu si ako sa im zachce. Rakoviny existuje obrovske mnozstvo druhov a je mozne, ze z nejakej sa vam podari dostat aj stravou, ale iste je, ze dalsie druhy vas zozeru za ziva aj ked ste vegetariani, ci hladovkari. Budete riskovat a skusat na sebe stavicky a medzi tym vas rakovina zozerie za ziva? Jeden pan, co robi na radioterapii normalne fajci a na otazku ci sa neboji, ze dostane rakovinu odpoveda, ze fajcenie nesposobuje rakovinu. Ze vraj ide o cas. Ak pride pacient v pociatocnom stadiu, vylieci sa z rakoviny a ked pride neskoro, jednoducho umrie. Zaver: rakovina je svinstvo a ak ju chytite, hned prestante jest zivocisnu stravu a rychlo sa jej chirurgicky zbavte a dodrzte celu liecbu. Doktori vedia co robia a urobia pre vas vsetko, co je v ich silach. A stravu tiez dodrzte. Je dokazane, ze na miestach, kde sa je vela masa sa vyskytuje viac rakoviny, takze docasne vyradte uplne vsetky potraviny pochadzajuce od zivocichov. Mne sa to oplatilo. Dufam, ze aj vam a moja rada z vlastnych skusenosti Vam dobre posluzi. Zatial sa majte pekne.

 14. Manipulatívny článok. Takže dve vypichnuté celebrity ako vzorka, hej?

  Veď predsa existujú ľudia, ktorí sa vyliečili alternatívnou cestou , prečo o nich mlčíte? Aha, lebo chcete selektívne vyberať …

  Medzi liečivami schválne vyberáte podozrivé postupy, napr. homeopati nikdy netvrdili, že homeopatiká sú na rakovinu …

  Mimochodom teraz je nový trend v onkológii – imunoterapia, ktorá že vraj nahradí chemoterapiu. Ešte včera ale oficiálne sa hovorilo o spájaní imunity s rakovinou takmer ako o šarlatánstve.
  A viete čo všetko patrí k imunite? Aj psycho-duchovný stav.

  Vy ste tam chaoticky vypichli niektoré veci … Samozrejme, že alternatívne liečenie musí byť osobnejšie, šité na konkrétneho človeka, surová strava na každého nezaberá a pod …

  Falošná nádej je nepekná vec, ale zobrať kaźdú nádej je takisto hlúpe a neľudské … A ľudia vidia ako je to s rakovinou – ktorá sa lieči klasicky, väčšinou aj tak zomrie, vyliečenie sa je zriedkavé a v mnohých prípadoch ani nevieme či sa tak stalo niečim iným …

  Mám dojem, že herec Adamovič sa napríklad liečil kozím mliekom a urinoterapiou a je aj veľa iných prípadoch, len ja si tie celebrity moc nepamätám …. Určite som ale čítal ho mnohých prípadoch bežných ľudí., ktorí sa vyliečili. Napríklad posledne aj v knihe „Modré zóny“.

Odpovedaj