O rakovine a falošnej nádeji 2 (Ohlasy a komentáre)

1

Článok O rakovine a falošnej nádeji vyvolal množstvo ohlasov, rozhodol som sa preto na niektoré z nich odpovedať v druhej časti.

Vnútorné prežívanie nádeje

Napísali mi ľudia, ktorí prežili ťažké onkologické ochorenie a vnútorné presvedčenie im hovorí, že v ich uzdravení zohrali rozhodujúcu úlohu pozitívne myslenie, viera, láska, zmena spôsobu života a nazerania na svet, ale aj rôzne alternatívne metódy liečby. Niektorí z nich mali pocit, že tým čo som napísal, popieram ich vlastnú bytostnú skúsenosť.

Ak niekto môj článok pochopil ako snahu zredukovať jedinečné ľudské osudy na štatistiky, výsledky výskumov a štúdií, je mi to ľúto. Jeho cieľom bolo čosi iné. Rozumný človek by si mal byť vedomý faktu, že existuje mnoho javov a skutočností, ktoré ležia za hranicami ľudského poznania. Taktiež je zrejmá obrovská variabilita života a životných situácií. Nie je možné vylúčiť, že vplyvom jedinečnej kombinácie jedinečných vplyvov môžu pri liečbe akéhokoľvek ochorenia nastať jedinečné výsledky, ktoré niekto vníma napríklad ako „zázračné uzdravenie“.

Moderná medicína disponuje informáciami o prípadoch spontánneho vyliečenia rakoviny. Napriek tomu, že sa časť takýchto prípadov po dôkladnom preskúmaní ukáže ako omyl (spôsobený napríklad chybnou diagnózou – pacienti v skutočnosti netrpeli rakovinou), stále existujú dôveryhodne zdokumentované prípady, ktorými sa vážne zaoberá medicínsky výskum.

Aj s ohľadom na tieto prípady je správne zachovávať pokoru pred vnútorným svetom každého človeka a jeho subjektívnym prežívaním viery, či nádeje.

Na druhej strane je rozumné vnímať rozdiel medzi subjektívnym prežívaním reality a snahou o objektívne pochopenie sveta. Pokiaľ niekto prežije jedinečný životný príbeh uzdravenia, je to potešujúce. Pokiaľ sa však na základe svojho životného príbehu snaží vytvoriť všeobecne platnú liečebnú metódu a ponúka ju verejnosti, je namieste podrobiť ju kritickému preskúmaniu a požadovať objektívne dôkazy o účinnosti liečby.

Pokiaľ niekto prežije jedinečný životný príbeh uzdravenia, je to potešujúce. Pokiaľ sa však na základe svojho životného príbehu snaží vytvoriť všeobecne platnú liečebnú metódu a ponúka ju verejnosti, je namieste podrobiť ju kritickému preskúmaniu a požadovať objektívne dôkazy o účinnosti liečby.

Nástroje objektívneho poznávania

Na začiatku pôsobenia rôznych liečiteľov a propagátorov alternatívnych foriem liečby býva často práve zážitok zázračného uzdravenia. Problém spočíva v tom, že väčšina z protagonistov nemá záujem (a zväčša ani potrebné schopnosti a vedomosti) podrobiť vlastnú skúsenosť poctivému skúmaniu, ktoré by mohlo naznačiť, či sa jedná o jedinečný a neopakovateľný príbeh alebo skutočnú liečbu, ktorá bude fungovať aj pri použití na iných ľuďoch.

Aj v prípadoch, kedy sa zástancovia alternatívnych liečebných metód snažili predložiť vedecky podložené dôkazy o účinnosti ich liečby, sa opakovane ukázalo, že po podrobnom preskúmaní sa tieto štúdie ukázali ako nedôveryhodné, vzhľadom na vážne nedostatky v metodike, argumentácií a výskumnom procese. Dr. Andrew Vickers Ph.D. vo svojej práci s názvom Alternative Cancer Cures: “Unproven” or “Disproven”? analyzoval výsledky desiatok výskumov rôznych metód alternatívnej liečby rakoviny a svoje zistenia uzavrel slovami: „Vo všetkých prípadoch, kedy sa alternatívne terapie rakoviny podrobili poctivému vedeckému skúmaniu, bola preukázaná ich neúčinnosť.“

Mnohým ľuďom je moderná medicína odcudzená práve preto, že operuje so štatistikami, dátami, tisíckami prípadov, kontrolnými skupinami, neosobnými číslami, laboratórnymi výskumami. Avšak vďaka týmto metódam sa najefektívnejšie dokáže približovať objektívnemu poznaniu a v mnohých prípadoch môže dosahovať vysokú úspešnosť liečby, ktorá je overená na rozsiahlych vzorkách populácie. V oblasti alternatívnej medicíny naopak nachádzajú útočisko predovšetkým liečebné postupy a terapeuti, ktorým sa vedeckými metódami doposiaľ nepodarilo spoľahlivo preukázať efektivitu liečby.

Zdravá strava a spôsob života

V reakciách na môj článok sa opakovane objavovala aj ďalšia výhrada. Niektorí čitatelia mi vyčítali, že podceňujem dôležitosť iniciatívy samotného pacienta, ako aj význam prevencie, stravovania a zdravého spôsobu života. Údajne nabádam ľudí, aby svoje zdravie a životy odovzdali bezvýhradne do rúk profesionálom s medicínskym vzdelaním. V skutočnosti som nič také v článku nenapísal a zlý výklad vznikol zrejme zámenou pojmov prevencia a liečba.

Význam zdravej stravy a primeraného spôsobu života v prevencii rakoviny je dobre zdokumentovaný aj vedeckými výskumami. American Cancer Society na svojich stránkach napríklad uvádza: „Mnoho vedeckých štúdií dokázalo, že strava bohatá na ovocie a zeleninu významne znižuje riziko viacerých druhov rakoviny. Ľudia s vyššou hladinou vitamínu C v krvi majú nižšie riziko vzniku viacerých druhov rakoviny. Štúdie uskutočnené na rozsiahlych skupinách ľudí preukázali, že vitamínové doplnky nemajú taký pozitívny efekt a vitamín C je najužitočnejší ak pochádza priamo z ovocia a zeleniny, pretože tak sa do tela dostáva aj s ďalšími aktívnymi zložkami.“

Význam zdravej stravy a primeraného spôsobu života v prevencii rakoviny je dobre zdokumentovaný aj vedeckými výskumami. Naproti tomu neexistujú štúdie, ktoré by dokazovali, že samotná zmena stravovania alebo spôsobu života stačí na vyliečenie už rozvinutého onkologického ochorenia.

Naproti tomu neexistujú štúdie, ktoré by dokazovali, že samotná zmena stravovania alebo spôsobu života stačí na vyliečenie už rozvinutého onkologického ochorenia. Zdravú, vyváženú stravu s vysokým podielom ovocia a zeleniny však určite možno odporučiť aj v rámci prevencie aj ako vhodnú podporu pri samotnej liečbe.

Kontroverzný vitamín C

Posledná výhrada k článku nepochádza z tábora zástancov alternatívnej medicíny, ale z opačnej strany – z radov skeptikov. Podľa niektorých ohlasov liečba vysokými dávkami vitamínu C, ktorú spomínam v článku, nebola dodnes dostatočne preskúmaná a významné vedecké inštitúcie poukazujú na nejednoznačné výsledky štúdií.

Dekan Farmaceutickej fakulty UK, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, Csc., ktorý je citovaný vo viacerých článkoch o výskumoch vitamínu C, na môj dotaz odpovedal: „Pochybnosti o liečebných účinkoch vitamínu C tu budú zrejme ešte dlho. Veľa klinických štúdií sa urobilo v rokoch 1980-2000 s vysokými perorálnymi dávkami vitamínu C a výsledky neboli jednoznačné. Nove poznatky o intravenóznom podaní sa musia potvrdiť a keďže sa jedná o ubikvitárnu (všeobecne sa vyskytujúcu) molekulu je veľmi ťažké preukázať priamy efekt, ako sa to robí pre chemické novosyntetizované látky. Netreba zabúdať, že v našich vyjadreniach netvrdíme, že vitamín C lieči rakovinu, ale komentujeme jeho efekt v modeloch in vitro.“

Aj keby sme liečbu vitamínom C vnímali ako metódu, ktorá vyžaduje ďalší výskum a overovanie, nijakým spôsobom by to nespochybnilo kontext, v ktorom som túto liečbu v článku spomínal. Skôr naopak, ako príklad otvorenosti modernej medicíny voči novým prístupom dokonale sedí a svedčí o tom, že pokiaľ sa niekde objavia nádejné výsledky nových druhov liečby, vznikne zákonite aj snaha tieto liečebné metódy dôkladne preskúmať a následne aplikovať do praxe.

Odporúčaný zdroj

V prípade, že zvažujete podstúpenie niektorej z alternatívnych foriem liečby rakoviny, odporúčam preštudovať si stránku Complementary and Alternative Medicine for Cancer (Doplnková a alternatívna liečba rakoviny). Stránka je neziskovým projektom Národného informačného centra pre doplnkovú a alternatívnu medicínu so sídlom na Univerzite Tromsø v Nórsku. Cieľom projektu je zhromažďovať a vyhodnocovať všetky dostupné vedecké informácie, ktoré sa venujú doplnkovým a alternatívnym formám prevencie, liečby a paliatívnej starostlivosti onkologických ochorení. Na stránkach nájdete ku každej konkrétnej liečbe základnú dokumentáciu, popis metód, zhodnotenie efektívnosti a bezpečnosti.

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

Jeden komentár

  1. Pokiaľ niekto prežije jedinečný životný príbeh uzdravenia, je to potešujúce. Pokiaľ sa však na základe svojho životného príbehu snaží vytvoriť všeobecne platnú liečebnú metódu a ponúka ju verejnosti, je namieste podrobiť ju kritickému preskúmaniu a požadovať objektívne dôkazy o účinnosti liečby.

    A oficiálna medicína robí snáď niečo iné? Na základe úspešného „životného príbehu“ pár percent svojich pacientov, ponúka liečbu, ktorú označuje za všeobecne platnú. Je na mieste podrobiť aj túto liečbu kritickému preskúmaniu a požadovať dôkazy… Požadoval som dôkazy od svojho onkológa… Predložil mi kopu nezmyselných a ťažko vysvetliteľných dôkazov a štatistík… Logické argumenty chýbajú. Preto sa ľudia, ktorí nestratili poslednú štipku zdravého rozumu, uchyľujú k rôznym alternatívnym praktikám.

Odpovedaj