Autor Ivan Šimko

Študoval filozofiu a slovanské štúdia na Viedenskej univerzite. Pôsobí ako učiteľ, zaoberá sa diachrónnou lingvistikou a fenomenológiou.

Slovensko
1

Víťazný november

Zmena radničnej garnitúry nás môže napĺňať optimizmom: priniesli do úradov nezávislé a „odnezávislené“ tváre ako…