2 500 ľudí posiela vláde odkaz s výzvou na prepracovanie protischránkového zákona

0

Nadácia Zastavme korupciu vníma pôsobenie schránkových firiem na Slovensku ako jeden z kľúčových problémov v boji proti korupcii.

Iba za tri hodiny sa vyzbieralo potrebných päťsto podpisov pod pripomienku Nadácie Zastavme korupciu k protischránkovému zákonu. Za prvé štyri dni kampane ju podporilo celkovo 2500 ľudí. Predstavitelia nadácie petíciu odovzdali na Úrade pre verejne obstarávanie (ÚVO). Ten je teraz povinný pripomienku vyhodnotiť a, v prípade odmietnutia jej požiadaviek, uskutočniť rozporové konanie so zástupcami nadácie.

Pripomienka je prvým krokom kampane Odzvoňme schránkam. Jej cieľom je obmedziť pôsobenie schránkových firiem na Slovensku. Podľa názoru nadácie má pôvodný návrh ÚVO zásadné nedostatky a bez ich odstránenia nebude mať norma požadovaný protischránkový účinok. Celé znenie pripomienky nájdete na špeciálnej webstránke www.odzvonmeschrankam.sk.

„Napriek tomu, že návrh zákona bol v skrátenom medzirezortnom konaní, nadácii sa v spolupráci s advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c podarilo vypracovať analýzu, sformulovať znenie hromadnej pripomienky a vyzbierať potrebný počet podpisov,“ hovorí jeden zo spoluautorov pripomienky Marián Leško z Nadácie Zastavme korupciu. „Podpora verejnosti nás veľmi teší a aj zaväzuje, aby sme proces dotiahli do konca,“ dodáva.

Nadácia vníma pôsobenie schránkových firiem na Slovensku ako jeden z kľúčových problémov v boji proti korupcii. V tejto chvíli má záujem urobiť maximum, aby bol schválený taký zákon, ktorý by účinne zamedzil pôsobeniu schránkových firiem v obchodovaní so štátom.

Pôvodný návrh upravuje iba nakladanie s verejnými prostriedkami v rámci verejného obstarávania, hoci uznesenia vlády i parlamentu žiadali, aby nový zákon odkryl konečných užívateľov výhod plošne, čiže aj pri investičných stimuloch, pri finančných príspevkoch z európskych fondov, či prostriedkoch z verejného zdravotného poistenia. Pri verejnej kontrole návrh prenáša dôkazné bremeno na občanov, čím verejnú kontrolu fakticky znemožňuje. V návrhu tiež absentuje vymáhateľnosť sankcií voči fyzickým osobám, ktoré stoja za spoločnosťami a firmami, uchádzajúcimi sa o obchod so štátom. To sú len niektoré zo zásadných dôvodov, pre ktoré nadácia žiada, aby sa návrh zákona vrátil predkladateľovi na prepracovanie. Ak bude opätovne prijatá legislatívna norma, podobná januárovej novele, schránkovým firmám to umožní, aby tu aj naďalej „podnikali“ tak, ako doteraz.

– zdroj: tlačová správa nadácie Zastavme korupciu

Zdieľaj:

Odpovedaj