Liberál alebo konzervatívec? Reakcia na odpudzujúci obrázok vás prezradí

0

Ukážte ľuďom fotku rozkladajúcich sa mŕtvol zvierat alebo klbka hemžiacich sa červov a pozorujte ich reakciu. Podľa nej dokážete pomerne spoľahlivo určiť, k akému politickému presvedčeniu inklinujú. Výskum vedcov z americkej univerzity Virgin Tech, ktorý bol publikovaný v najnovšom čísle žurnálu Current Biology, priniesol ďalšie dôkazy o tom, že náklonnosť k určitým politickým ideám je dedičná takmer rovnako, ako napríklad výška.

Profesor neurovied R.Montague a kolektív výskumníkov premietali testovaným osobám fotky vyvolávajúce odpor a znechutenie. Ich reakcie sledovali s pomocou metódy pre zaznamenávanie mozgovej aktivity nazývanej funkčná magnetická rezonancia (fMRI). Výsledky potom porovnávali s údajmi zo štandardizovaných testov, ktoré slúžia na určenie politického presvedčenia. Tieto testy skúmajú postoje k otázkam, ako sú napríklad manželstvá homosexuálov alebo vyučovanie náboženstva na školách.

Vedci boli podľa ich vlastných slov prekvapení, s akou veľkou presnosťou sa dá predpovedať politická orientácia jednotlivca, ak máte k dispozícii údaje o odpovedi jeho neurónov na obrázky vyvolávajúce odpor. Miera úspešnosti predpovedí sa pohybovala medzi 95 až 98 percentami. „Jediný odpudzujúci obrázok stačil na vyvolanie reakcie, ktorá predurčovala politickú orientáciu testovanej osoby,“ povedal profesor Monteague na stránkach magazínu Sciencedaily. „Doteraz som sa pri fMRI experimentoch nikdy nestretol s takými jednoznačnými prediktívnymi výsledkami, ako tomu bolo v tomto prípade.“

Už v minulosti prebehli výskumy, ktoré dokázali, že naša inklinácia k určitej politickej ideológii má hlbokú súvislosť so spôsobom, akým naše telo reaguje na hrozbu nákazy alebo na násilie. „Naše politické presvedčenie je do veľkej miery založené na inštinktívnych reakciách, ktoré mohli v minulosti slúžiť našim predkom v situáciách, kedy čelili nebezpečenstvu pochádzajúcemu z ich okolia,“ vysvetľuje profesor Monteague. U konzervatívcov sú z nejakého dôvodu tieto reakcie silnejšie. Najnovší výskum síce neukázal v čom sa odlišujú mozgy konzervatívcov a liberálov, potvrdil však, že sa v niečom skutočne odlišujú.

Naša inklinácia k určitej politickej ideológii má hlbokú súvislosť so spôsobom, akým naše telo reaguje na hrozbu nákazy alebo na násilie.  

Tieto odlišnosti sú predurčené geneticky, ale iba do istej miery. Profesor Monteague to ilustruje na príklade výšky: „Podobným spôsobom je aj naša výška ovplyvňovaná  našou genetickou výbavou, ale zároveň je pravda, že vplyv na ňu majú aj iné faktory – výživa, spánok, hladovanie, vážne zranenia a podobne. Každopádne platí, že vysokí ľudia majú vysoké deti, to je východiskový predpoklad.“

Poznanie, že naše politické názory sú do značnej miery predurčené, by mohlo prispieť k zmierneniu polarizácie vo verejných diskusiách a zároveň by nám mohlo pomôcť aspoň čiastočne sa oslobodiť od inštinktívnych reakcií. „Niektoré skratkovité reakcie na politické problémy by sme mali vnímať správnou optikou. Sú to jednoducho – reakcie. Ak si to uvedomíme, môžeme situáciu trochu schladiť a keď prvotná reakcia odznie, môžeme ponechať viac priestoru premýšľaniu,“ uzatvára profesor  Monteague.

titulná fotka: Austin Kleon/Flickr

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

Odpovedaj