Konšpiračné teórie – komentáre k diskusii Face 2 Face

7

Podklady pre diskusiu Face 2 Face, venovanú konšpiračným teóriám. Diskusiu som komentoval online, okrem iného som vo svojich príspevkoch spomínal viacero výskumov, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty konšpiračných teórií. V nasledujúcom texte sú všetky citácie uvedené aj s odkazom na zdroj. 

Čo definuje konšpiračné teórie – 4 presvedčenia:

1) Tajné sily v pozadí – presvedčenie, že všetky dôležité svetové udalosti a významné spoločenské deje riadia tajné spolky a sily ukryté „v pozadí“. Cieľom týchto spolkov a síl je dosahovať výlučne svoj prospech (peniaze, moc, svetovláda), na tento účel využívajú masu nič netušiacich ľudí.

Príklady temných síl ťahajúcich za nitky: Slobodomurári, Ilumináti, Židia, americká vláda, farmaceutické firmy (Big Pharma), nadnárodné spoločnosti, úspešní podnikatelia, Soros, Bill Gates atď.

2) Všetko je inak – presvedčenie, že „oficiálne“ (alebo tzv. mainstreamové) média sú plne v područí týchto temných síl. Nič nie je tak, ako nám tvrdia v mienkotvorných médiách. Pravdu sa môžete dozvedieť jedine z tzv. alternatívnych médií a stránok, ktoré si medzi sebou šíria konšpirační aktivisti.

3) Pavučina temných síl – presvedčenie, že tajné spolky a temné sily ukryté v pozadí ovládajú aj všetky štruktúry parlamentnej demokracie, štátu, silové a bezpečnostné zložky, vedecké inštitúcie  (tzv. oficiálna veda), ako aj autority v oblastiach akými sú umenie, tretí sektor, charita atď.

4) Tí, čo vidia za oponu – skutočnú pravdu o svete môže odhaliť iba ten, kto dosiahol akýsi druh prebudenia a „prekukol“ sprisahanie, ktoré sa tiahne naprieč celou spoločnosťou. Takto prebudený človek už viac nie je „ovca“ a často venuje svoj voľný čas odhaľovaniu konšpirácii, prípadne vyzýva na zásadné celospoločenské zmeny, ktoré ako jediné môžu zobrať moc z rúk temných síl.

Uvedené 4 základné presvedčenia vytvárajú šablónu, cez ktorú sa konšpirační teoretici pozerajú na svet.

Ako fungujú 4 presvedčenia na príklade konšpiračnej teórie 9/11

1)  Tajné sily v pozadí: útok nepripravila Al-Káida a Usama Bin Ladin, ako znie oficiálna verzia, ale naplánovali a zrealizovali ho utajené spolky a temné sily v pozadí (americká vláda, židia, izraelské tajné služby, miliardári, ktorí mali urobenú poistku na WTC atď.)

2) Všetko je inak: svetové média o udalosti klamali a prinášali nepravdivú verziu udalostí, pretože sú ovládané tými istými temnými silami, ktoré vykonali teroristický akt

3) Pavučina temných síl: vedecké inštitúcie a autority oficiálnej vedy, ktoré udalosť vyšetrovali (stovky vedcov a desiatky prestížnych vedeckých pracovísk) o udalosti klamali, pretože sú tiež ovládané temnými silami. Rovnako klamali bezpečnostné služby, armáda, tajné služby atď. (ďalšie tisícky ľudí). Moc temných síl je taká veľká a sprisahanie tak dokonalé, že žiaden z tisícov zaangažovaných o tom nikdy nikde neprehovoril.

4) Tí, čo vidia za oponu – na odhalení pravdy však už viac ako desaťročie pracuje celosvetová komunita konšpiračných teoretikov, alternatívnych médií, aktivistov a „odborníci“, ktorí sa nachádzajú mimo hlavného prúdu „oficiálnej vedy“, prípadne falošní experti (príklad: petícia architektov, ktorí v drvivej väčšine nikdy nepublikovali v peer-rewieved vedeckých žurnáloch výskumné práce z oboru statiky, demolícií budov atď.) .

Rovnaká štvorbodová štruktúra sa dá aplikovať na väčšinu najznámejších konšpiračných teórií ako napr. pristátie na mesiaci, zastrelenie Kennedyho, očkovanie, ale aj na konšpirácie venované aktuálnym udalostiam, ako vojna na Ukrajine, Islamský štát a podobne.

911insidejob

9/11 inside job – Jon Jordan (Flickr)

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám:

Hlboká nedôvera k oficiálnym verziám

Inštinktívna, hlboká a celoplošná nedôvera k poriadku, na ktorom je postavený svet. Nedôvera k vládam, zastupiteľskej demokracii, médiám, profesným organizáciam, vedeckým inštitúciám.

Výskumy:

Vedci skúmali osoby, ktoré verili, že Usáma bin Ládin bol v okamihu, kedy americké vojenské jednotky zaútočili na jeho dom v Pakistane, už dávno mŕtvy. Tieto isté osoby mali zároveň výrazne silnejšiu tendenciu veriť, že Usama bin Ladin je napriek tvrdeniam americkej vlády stále nažive.

Výskumníci prišli k záveru, že hnacou silou konšpiračných teórii je nedôvera v „oficiálne verzie“ udalostí a presvedčenie, že autority pred nami niečo skrývajú. Na základe tohto pozorovania možno usúdiť, že konšpiračné presvedčenie nie je o viere v jednu konkrétnu konšpiračnú teóriu. Určujúcim faktorom je hlboká nedôvera v akúkoľvek oficiálnu verziu.
– zdroj:  Dead and Alive: Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories

Ďalší výskum sa venoval analýze príspevkov v internetových diskusiách. Výskumníci zistili, že diskutéri naklonení konšpiračným teóriám častejšie odporujú oficiálnym „mainstreamovým“ vysvetleniam a výrazne menej propagujú vlastné interpretácie. Diskutéri s konšpiračným presvedčením častejšie prejavovali nedôveru k názorom oponentov, ako dôveru k svojim vlastným teóriám. Tieto tendencie sa dajú vysvetliť tým, že dôvera v detaily vlastných konšpiračných teórii je menej dôležitá, ako všeobecné odmietanie oficiálnych vysvetlení.
– zdroj“What about building 7?” A social psychological study of online discussion of 9/11 conspiracy theories

Tento predpoklad potvrdili aj prieskumy verejnej mienky. Tie ukazujú, že nedôvera k politikom je veľmi silno spojená s podporou konšpiračného videnia sveta. V rámci prieskumu sa skúmali aj iné faktory ako pohlavie, náboženská príslušnosť alebo vzdelanie, ale všetky zohrávajú oveľa menšiu rolu v porovnaní s mierou nedôvery k inštitúciám.
– zdroj: The conspiratorial mindset in Europe

Psychológovia zistili, že konšpiračné presvedčenie koreluje aj s nedôverou k druhým ľuďom (Goertzel, 1994), nedôverou k autoritám (Swami et al., 2010); pocitmi bezmocnosti a slabým sebavedomím (Abalakina-Paap et al., 1999, Hamsher et al., 1968Whitson and Galinsky, 2008); poverčivosťou a vierou v paranormálne javy (Darwin et al., 2011), cynickým a vypočítavým správaním v medziľudských vzťahoch (Douglas and Sutton, 2011); ako aj s otvorenosťou novým zážitkom (Swami et al., 2010; Swami et al., 2011).

Nebezpečenstvo konšpiračných teórií

1) Prehlbovanie nedôvery – žiadna spoločnosť nemôže fungovať bez vzájomnej dôvery jej členov a bez dôvery v jej organizačnú štruktúru, autoritám a lídrom. Výsledkom prehlbovania nedôvery bez vízie reálnej alternatívy môže byť úpadok až rozpad spoločnosti.

Príklad: Štúdia, ktorá skúmala vplyv konšpiračných teórií na občiansku angažovanosť. Skúmaným osobám premietali film Olivera Stona JFK (1991) ktorý tvrdí, že atentát na John Fitzgeralda Kennedyho bol konšpiráciou. Vedci následne zistili, že sledovanie filmu bolo spojené s klesajúcim záujmom divákov o voľby a znižovalo ich záujem zapojiť sa do politického života spoločnosti. Na základe týchto výsledkov možno predpokladať, že konšpiračné teórie vyúsťujú do všeobecných politických uzáverov, ktoré v ľuďoch podporujú pocit apatie a bezmocnosti.
– zdroj: The power of unreason – Conspiracy theories, extremism and counter-terrorism

2) Podpora pseudovedy, falošných expertov, populistov, šarlatánov a mesiášov – spochybnenie systémov poriadku, spravodlivosti a poznávania, ku ktorým ľudstvo dospelo stáročia trvajúcim vývojom (veda, spravodlivosť, demokracia, náboženstvo atď.) a ich náhrada pseudovedou, neodbornosťou, populizmom, mesiášstvom, ezoterikou.

Príklady:

Očkovanie: Výskum ukázal, že u ľudí, ktorí sú vystavení proti-očkovacím konšpiráciám klesá odhodlanie podstúpiť očkovanie. Na základe toho možno usúdiť, že konšpiračné teórie  môžu zapríčiniť pokles v miere zaočkovanosti populácie so všetkými negatívnymi dôsledkami.
– zdroj: The Effects of Anti-Vaccine Conspiracy Theories on Vaccination Intentions

Liečba rakoviny: konšpiračné teórie o tom, že liečebné postupy pri liečbe rakoviny, ktoré využíva moderná medicína slúžia iba na obohatenie farmaceutických firiem naháňajú zúfalých pacientov do rúk šarlatánov bez medicínskeho vzdelania, ktorí propagujú neúčinné alebo až nebezpečné metódy liečenia. Príkladom je časopis Zem a Vek, ktorý zverejnil nepravdivé informácie o úspešnosti liečby rakoviny bežnými medicínskymi postupmi a propagoval napríklad liečenie rakoviny pitím nebezpečného chemického bielidla (Všeliek, ktorý straší lekárov, Zuzana Vernerová, Zem a Vek, máj 2014 ).

3) Označovanie nepriateľov  – konšpirační teoretici označujú tých, ktorí s nimi nesúhlasia prívlastkami ako kolaboranti, služobníci tajných síl, sluhovia systému, ovce. V niektorých prípadoch vymedzujú „stranu zla“ na etnickom, rasovom či národnostnom princípe – Židia, Američania, Rusi, moslimovia atď.

Príklad:  Historickým príkladom, ako môžu konšpiračné teórie prispieť k tragickým udalostiam je publikácia Protokoly sionských mudrcov, ktorá bola v prvej polovici 20. storočia významným zdrojom konšpirácií o svetovom sprisahaní Židov. Tieto konšpirácie neskôr zohrali kľučovú úlohu pri legitimizovaní vyvražďovania Židov.

4) Zneužitie extrémistickými politikmi – komunita konšpiračných teoretikov vykazuje silné tendencie podliehať populistom a politikom, ktorí dokážu pracovať s nedôverou k fungujúcemu spoločenskému poriadku. Zjednodušovanie sveta, stigmatizácia určitých skupín obyvateľstva a démonizácia názorovej opozície predstavujú úrodnú pôdu pre ospravedlňovanie násilia.

Príklady:

Marián Kotleba (líder extrémne pravicového hnutia ĽS-NS, v súčasnosti župan Banskobystrického kraja) známy svojimi nenávistnými výrokmi voči Rómom, zároveň rozširoval niekoľko konšpiračných teórií o sprisahaní Židov, sionistov a slobodomurárov, ktorí sa údajne snažia zotročiť a zničiť Slovensko, rovnako ako zvyšok sveta.
– zdroj: Slovak Parliamentary Elections 2012: Is Radical Nationalism Rising or on the Decline?

Jobbik – členovia maďarskej populistickej radikálne pravicovej strany Jobbik propagujú konšpiračné teórie, že napätie medzi Rómskymi a ne-Rómskymi komunitami v Maďarsku nejakým spôsobom podnecujú Židia.
– zdroj: The conspiratorial mindset in Europe

Ako reagovať na konšpiračné teórie

1) Konfrontácia faktov, vyvracanie nepravdivých informácií, dekonštrukcia konkrétnych konšpiračných teórii

Limity:

a) Na skutočne presvedčených zrejme neúčinkuje, resp. dokonca ich môže utvrdiť v ich presvedčení

Výskum na republikánoch, ktorí verili, že Sadám Husajn bol spojený s teroristickým útokom 9/11. Výskumníci predložili týmto ľuďom dôkazy svedčiace o tom, že tomu tak nebolo, vrátane priameho vyjadrenia republikánskeho prezidenta George Busha. Iba 2% z nich zmenili svoj názor, veľká väčšina sa ešte pevnejšie primkla k svojmu presvedčeniu. Prevažujúcim javom bolo selektívne triedenie informácií – tie, ktoré podporovali staré presvedčenie boli využité na jeho potvrdenie a tie, ktoré mu odporovali boli ignorované alebo odmietnuté. Výskumníci prišli k záveru, že silne presvedčení ľudia aj po konfrontácii s faktami vyvracajúcimi ich názory iba posilňujú svoje stanoviská.
– zdroj: “There Must Be a Reason”: Osama, Saddam, and Inferred Justification

Odporúčanie:  Osvetovú aktivitu zameriavať predovšetkým na nerozhodnutú verejnosť, nie na presvedčené „tvrdé jadro“ konšpiračných teoretikov. Informovanie by malo mať kultivovanú podobu, nemalo by byť založené na démonizovaní názorovej opozície. Pri argumentovaní nemá zmysel zahlcovať adresáta faktami, účinnejšie je vybrať tie najdôležitejšie. Niekedy pomôže odľahčenie témy (vhodný spôsob humoru).
– zdroj: The Debunking Handbook

b) Môže vyvolať nežiaduci efekt propagácie

Vedci skúmali tzv. „efekt neželaného dôsledku“ (z angl. backfire effect) pri vyvracaní konšpiračných mýtov. Skúmanej vzorke ľudí predložili leták, ktorý vyvracia najbežnejšie mýty o očkovaní. Po jeho prečítaní boli títo ľudia vyzvaní k tomu, aby odlíšili mýty od faktov. V prípade, že o to boli požiadaní hneď po prečítaní letáku, väčšina z nich úspešne identifikovala mýty. Avšak keď boli o rovnakú vec požiadaní až 30 minút po prečítaní letáku, niektorí dosiahli dokonca horšie skóre, ako pred jeho prečítaním. Vyvracanie mýtov v skutočnosti podporilo mýty.

Výskumníci si to vysvetľujú tak, že bezprostredne po prečítaní letáku si skúmané osoby pamätali všetky detaily, na základe ktorých identifikovali mýty a fakty. Avšak ako čas plynul, detaily sa strácali a v pamäti ostali iba mýty bez „značiek“, ktoré ich identifikovali ako zavádzajúce.
– zdroj: How warnings about false claims become recommendations

Odporúčanie: Nevenovať sa každej konšpiračnej teórii, ktorá koluje v radoch presvedčených konšpiračných aktivistov, aby nedošlo k zbytočnej propagácii mýtov. Zameriavať sa iba na tie konšpiračné teórie, ktoré prekročia hranice uzavretej komunity konšpiračných teoretikov.

Ideálne je samotné mýty nespomínať a venovať sa šíreniu pravdivých faktov, ktoré chceme komunikovať (napr. fakty o prínosoch očkovania). Sú však prípady, kedy sa nedá reagovať na určitý mýtus, bez toho aby sme ho spomenuli. Aj v takom prípade by mali byť zvýraznené fakty, ktoré chceme verejnosti predostrieť a samotný mýtus, na ktorý reagujeme, by mal byť spomenutý menej výrazne a napríklad nižšie v texte (častou chybou je opis mýtu priamo v nadpise, alebo jeho zvýraznenie v texte hrubým písmom).
– zdroj: The Debunking Handbook

The Debunking Handbook

Ako má vyzerať príspevok, ktorý efektívne vyvracia mýty o klimatických zmenách, bez toho, aby dával príliš do popredia samotný mýtus (zdroj: The Debunking Handbook)

2) Výučba a propagácia poctivo definovaného kritického myslenia

Kritické myslenie patrí k pojmom, ktoré zneužívajú aj konšpirační aktivisti. Akademická definícia kritického myslenia je však vzdialená tomu, čo si pod tým predstavujú ľudia s konšpiračným presvedčením.

Kritické myslenie neznamená podozrievavosť k „oficiálnym zdrojom“, ani automatickú nedôveru k všetkým informáciám. Jednoduchá definícia kritického myslenia znie: „Kritické myslenie je schopnosť zhromažďovať a vyhodnocovať informácie, logickým, vyváženým a rozumným spôsobom. Cieľom kritického myslenia je dospieť k záverom, ktoré sú zdôvodnené logickými argumentmi.“

Konceptu kritického myslenia je možné porozumieť prostredníctvom preskúmania 4 základných oblastí:

– pravidlá argumentácie
– logika
– psychológia
– povaha vedy a štatistiky

Výuka kritického myslenia je disciplína, ktorá je v našom školstve silno podhodnotená. Kriticky mysliaci človek je odolnejší voči konšpiračným teóriám.
– zdroj: How to teach all students to think critically

3) Obnovenie dôvery

Keďže v jadre konšpiračného myslenia je nedôvera, všetky spoločenské javy, ktoré podporujú prehlbovanie nedôvery k základnej štruktúre spoločnosti nevyhnutne vedú k šíreniu konšpiračného myslenia. V dlhodobom horizonte preto nemožno s konšpiračným myslením bojovať izolovane od snáh o obnovenie spoločenskej dôvery. Jedná sa o pomerne širokú tému, vymenujem aspoň niektoré oblasti, ktoré hrajú dôležitú úlohu: dôvera v parlamentnú demokraciu a politiku, dôvera v justíciu a systém spravodlivosti, dôvera v bezpečnostné služby a silové zložky štátu, dôvera vo vedecké inštitúcie, dôvera v systém vzdelávania, dôvera v média.

Práca na skvalitňovaní občianskej spoločnosti, rozvoj demokracie, zvyšovanie transparentnosti, zlepšenie komunikácie medzi odbornými inštitúciami a občanmi, skvalitňovanie vzdelávania, to sú iba niektoré z oblastí, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Prácou na rozvoji a skvalitňovaní, v ktorejkoľvek z uvedených oblastí zároveň prispievame k potláčaniu konšpiračného myslenia.

Situácia na Slovensku:

Viac ako 60 % opýtaných súhlasí s výrokom: „V skutočnosti nie vláda riadi túto krajinu a nevieme, kto ťahá nitky v pozadí“ (Inštitút pre verejné otázky a Political Capital Institute, 2013)

Komentár IVO: „Výsledky prieskumu sú pre niektorých prekvapujúce, pre iných sú potvrdením rozšírenosti konšpiračných stereotypov. Treba ich však vidieť v kontexte súčasnej spoločenskej klímy. Nevyšetrené okolnosti rôznych korupčno-klientelistických káuz a netransparentné spôsoby vládnutia vedú k tomu, že mnohí občania vidia korupciu a klientelizmus ako imanentnú súčasť politiky. Presvedčenie, že za volenými politikmi sú neviditeľné záujmové skupiny, ktoré ťahajú nitky „za scénou“, ochromuje občiansku participáciu a redukuje sociálny kapitál. Pocit, že politická reprezentácia nereprezentuje ich záujmy, ale záujmy iných, na ktorých sú všetky štandardné mechanizmy reprezentatívnej demokracie prikrátke, vedie k bezmocnosti, frustrácii a v konečnom dôsledku k pasivite. Mal by to byť budíček – pre politikov, občianskych aktivistov, ale aj samotných občanov.“
– zdroj: Netransparentnosť posilňuje konšpiratívne stereotypy

(titulná fotka článku: Mysterious conspiracy (Tim)/Flickr)

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

7 komentárov

 1. Tykva Bukvatyr on

  Úbohý pokus o „vedecké“ vyvrátenie konšpiračných teórií. Nikde sa tu nepíše, že konšpirácie včerajška sú realitou dneška.

 2. Veľmi dobrý článok a zhrnutie poznatkov. Dobrá práca!

  Ale…

  Článok podsúva predstavu, že všetko je tak ako sa oficiálne javí, že „main stream“ je čistá pravda, politici robia to, načo sme ich zvolili, že na svete vlastne nie je zlo. Tomuto veľa ľudí jednoducho odmieta uveriť a pre takých ten článok, ako sám v sebe spomína, zas bude skôr len potvrdením ich konšpirácií.

  Realita je oveľa komplexnejšia.

  Tvrdiť, že slovesnkí politici sú len bábky ovládané temnými silami v pozadí je rovnaká blbosť ako tvrdiť, že perfektne reprezentujú vôľu slušných občanov tejto krajiny. Je len málo vecí na tomto svete, ktoré sú jednoduché, čierno-biele a jasne také, ako sa javia. Všetko, vrátane politiky, je konglomeráciou rôznych vplyvov a tlakov. Tak aj naši politici do určitej miery reprezentujú vôľu ľudu, do určitej miery záujmy oficiálnych a pozitívnych skupín, vlastné sebecké záujmy ale aj záujmy „temných síl“ (sponzorov kampaní, politických strán, vládnych zákaziek…). „Temné sily“ existujú, majú však neporovnateľne menšiu silu ako sa im v konšpiráciách pripisuje a čo je kritické, my všetci máme SILU zmeniť veci okolo nás a v konečnom dôsledku aj ukončiť existenciu týchto skupín. Ide skôr o vieru v naše schopnosti oproti zúfalstvu, že sme v područí a moci nejakej super elity.

  Len vyváženým a komplexnejším nazeraním na svet sa dostaneme bližie k pravde a sile, ktorá nám pomôže uniknúť zo sveta bludov, konšpirácií ale aj apatie a sleposti, vďaka ktorej nás ovláda či už mainstream alebo „alternatívny mainstream“ 😉

 3. zaujimavy clanok. potreboval by som zaroven pomoct s niecim. nechcem byt natvrdly konspiracny teoretik, preto sa chcem opytat, ci mam verit vsetkemu, co mi hovoria ti hore. Podla mna je kriticke myslenie velmi dolezita vec. Preto nerozumiem, ze si zo mna robia ostatni robia srandu a oznacuju ma za konspiratora, co je v poslednom case oblubena nadavka, ked tvrdim, ze sa nieco nestalo tak, ako mi tzv. ‚mainstream“ hovori. jedna sa o konkretny pripad. a to konkretne o 11. september 2001 a teroristicke utoky, ktore sa v ten den udiali v USA. Preto sa chcem opytat:

  1. ci som konspiracny teoretik, ked sa mi nepozdava, ked aj podla oficialneho zdroja NIST ((http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/faqs_wtc7.cfm) padala budova wtc7 akceleraciou rovnajucou sa padu telesa vo vzduchu. a to vyse dve sekundy. nejde mi to do hlavy.

  2. ci som konspiracny teoretik, ked mi ukazuju v televizii zabery, ako naburalo udajne lietadlo do pentagonu. Viete, keby tam bolo to lietadlo iba naburalo a ostalo by viditelne tam nemal by som velke problemy. Povedal by som si, ze su to babraci. A nevedia si zabezpecit jednu z najvyznamnejsich budov v USA. Ale ked tam nevidim lietadlo, ktore do budovy udajne naburalo, vsetky kamerove zaznamy z bezpecnostnych kamier naokolo boli skonfiskovane, (udajne pisem preto, lebo pre mna je to nicim nepodlozene tvrdenie). Nielenze nevidim lietadlo v budove, ale diera, ktoru tam to lietadlo urobilo je radovo mensia a uzsia, ako rozpatie kridiel toho lietadla. Viete je stranka (http://www.popularmechanics.com/technology/military/news/debunking-911-myths-pentagon, ktoru mi isteho casu poskytol sam autor tohto clanku), v ktorom sa pise, preco je diera po naraze lietadla tak mala.Pisu, ze diera po naraze je mala, lebo jedno kridlo narazilo do zeme (In this case, one wing hit the ground) a druhe bolo „odcvaknute“ silou narazu do pentagonu nosnymi stlpmi (the other was sheared off by the force of the impact with the Pentagon’s load-bearing columns). Opat mi vrta v hlave, keby jedno kridlo narazilo do zeme, urcite by sa v tej rychlosti odtrhlo. Minimalne by bolo na dostupnych fotografiach z incidentu vidiet miesto, kam to kridlo zavadilo. Za dalsie by tam to kridlo ostalo lezat. O vylatom a horiacom leteckom palive pred dierou narazu ani nehovorim.

  3. ci som konspiracny teoretik, ked si myslim, ze cestovny pas unoscu z lietadla, ktore naburalo do budovy, najdeny v ulici pri dvojickach, nemohol prezit tento naraz (https://www.youtube.com/watch?v=0qM9RGTQy8U)

  4. ci som konspiracny teoretik, ked tvrdim, ze pri gravitacnom pade „dvojiciek“ neexistuje sila, vymrstujuca obrovske kusy konstrukcie do priestoru tak velka, ze sa dane kusy zapichavaju do okolitych budov?

  5. Som nebezpecny, ak verim oficialnej verzii. Lebo v tom pripade by som „podporoval pseudovedu, falošných expertov, populistov, šarlatánov a mesiášov“. Alebo som nebezpecny, lebo im neverim?

  6. Som konspirator, ked si myslim, ze organizovany zlocin existuje aj na najvyssich miestach svetovej politiky? (Tajné sily v pozadí) teda, ak nie su veci tak, ako tvrdia zodpovedni, tak potom logicky sa natiska verzia, ze útok nepripravila Al-Káida a Usama Bin Ladin, ako znie oficiálna verzia, ale naplánovali a zrealizovali ho utajené spolky a temné sily v pozadí (americká vláda, židia, izraelské tajné služby, miliardári, ktorí mali urobenú poistku na WTC atď.)(kriminalne elementy vo vlade, kto to urobil naozaj neviem)

  Velmi rad by som bol, keby sa mi podarilo vyriesit tuto moju dilemu. chcel by som vediet, ci sa mam tvarit, ze to je bezne, ked sa v jeden den sa stale tolko udalosti, ktore su nanajvys podozrive az neuveritelne, alebo je mozne, ze to maju na svedomi „temne sily“. Moj email je prilozeny – popripade, nech mi napise Matus. Velmi nerad by som nebol nebezpecny DAKUJEM ZA OCHOTU

  • podla mojho nazoru robis hlavnu chybu v tom, ze vlastnemu laickemu usudku a tvrdeniam z konspiracnych stranok veris viac, ako zaverom prestiznych vedeckych institucii a odbornikov. keby si bral do uvahy tieto vedecke zavery, nasiel by si odpovede aj napriklad na otazku o „volnom pade“ budovy:

   „How could the buildings fall so quickly? It’s been explained very well in the technical literature by Northwestern’s Zdenek Bazant, PhD, and others (see, for example, Bazant 2008). I’ve developed a simpler physics model of the progressive collapses that agrees quite well with the main points of Bazant’s more rigorous results (Thomas 2010b).“

   The 9/11 Truth Movement: The Top Conspiracy Theory, a Decade Later


   na internete je dostatok doveryhodnych zdrojov, ktore vysvetluju vacsinu z tych konspiracnych tvrdeni (cast sa neda ani vyvratit ani dokazat), ale obavam sa, ze zdroje podporujuce „oficialnu“ verziu uz vopred povazujes za skorumpovane a iluminatske.

   • Dik za odpoved. Dovol mi reagovat.

    1. ‚podla mojho nazoru robis hlavnu chybu v tom, ze vlastnemu laickemu usudku a tvrdeniam z konspiracnych stranok veris viac, ako zaverom prestiznych vedeckych institucii a odbornikov.‘

    -Mne skor pride, ze volny pad budovy, ako konspiracia. Budovy, v ktorej mali sidlo: U.S. Secret Service, C.I.A., Mayor’s Office of Emergency Mgmt a ine. A hlavne, fyzicky je NEMOZNE, aby sa rucala budova, hocijaka skolaudovana, toboz budova takehoto vyznamu, mrakodrap, rychlostou volneho padu. Budova vzdialena cca 108m (355feet) od blizsej veze a poskodena ulomkami, ktore tam na tuto vzdialenost doleteli! (a este ako velmi bola poskodena! A pricom wtc1, aj wtc2 padali oficialne iba gravitaciou. Co je (hadam) aj tebe jasne, z to je nemozne. Ehm,teda je to mozne, ale za inych podmienok, ktore by sa podla teba dali nazvat ‚iluminatske‘.

    2.’robis hlavnu chybu v tom, ze vlastnemu laickemu usudku a tvrdeniam z konspiracnych stranok veris viac, ako zaverom prestiznych vedeckych institucii a odbornikov‘.

    -urobme si, prosim, jasno. Na konspiracne stranky celkom kaslem. A „prepac“, ale „laicky usudok“ by som poopravil na „gymnazialne ucivo“ z fyziky.

    3.’ale obavam sa, ze zdroje podporujuce “oficialnu” verziu uz vopred povazujes za skorumpovane a iluminatske.

    -urobme si, prosim, aj tu jasno. Ano, na tozdel od teba, korupciu pripustam. Ci verim aj v temne sily v pozadi? Asi nie tak, ako by si si myslel. Teda iluminati, ci slobodorari… user friendly nazov mi pride skor organizovay zlocin. A hadam nechces popierat existenciu organizovaneho zlocinu. Mne je srdecne, ale fakt srdecne jedno, ako sa volaju. A za dalsie, svojim „,ale obavam sa…“ sam sklzavas na uroven, ktoru kritizujes..

    4. ehm, este raz a mozes pocitat somnou. Vratim sa casom spat, ked sme zacali spolu o 9/11 diskutovat. Ak si pamatas, poslal si mi link ohladne wtc7. (http://technet.idnes.cz/zahadny-pad-budovy-wtc-7-je-vysvetlen-ale-konspirace-o-cia-trvaji-p83-/tec_technika.aspx?c=A110905_155452_tec_technika_pka) Citujem z neho: „Vysvětlení: Ze země nebylo poškození patrné.  Podrobnější výzkum leteckých a dalších záznamů ukázal, že budova byla pádem trosek dvojčat poškozena mnohem víc, než se původně myslelo. „Asi mezi třetinou a polovinou výšky budovy byl ve výšce asi deseti pater troskami ‚vykousnutý‘ otvor asi do 25 procent hloubky budovy,“ uvedl Shyam Sunder z NIST pro PM.

    -Vedel by si mi, posim, poslat link ‚letecke a dalsie zaznamy‘?

    -Pouzil som STREDOSKOLSKU fyziku. Akou rychlostou musi byt hmotny bod vymrseny zo strechy(!) north toweru, aby vobec doletel k wtc7? (nerozmyslam, ze by nieco „vykusoval“) Staci, aby doletel tych 108m (355feet). Je to tzv. vrh vodorovny.(http://www.fyzika007.cz/gravitacni-pole/vrh-vodorovny). Po dosadeni do vzorca pod „dlzka pohybu“ som dosadil: Xd=108m, y0=417m (vyska north toweru), g=9.81… a v0 (v nula) pocitame. Po dosadeni mi vysla rychlost 11.7 metrov za sekundu. Cize predmet musi byt vymrseny z najvyssieho bodu budovy rychlostou 11m+/s, aby doletel ku wtc7. Pritom kusy letely z nizsich poschodi do vyssich miest. A museli tam nielen doletiet, ale museli mat dostatocne vysoku energiu, aby nieco vykusovali. A vieme, ze pri graviacnom pade dvojiciek je to nemozne. NEMOZNE!

    5.na internete je dostatok doveryhodnych zdrojov, ktore vysvetluju vacsinu z tych konspiracnych tvrdeni (cast sa neda ani vyvratit ani dokazat)na internete je dostatok doveryhodnych zdrojov, ktore vysvetluju vacsinu z tych konspiracnych tvrdeni (cast sa neda ani vyvratit ani dokazat)

    matus… teraz som ti nieco vyratal…pochybil som? Ja hovorim, ze dobry clanok. Vela konspiracii su vymysly, ale ja som pisal o 9/11. je tam bachnuta fotka o 9/11. o ‚vacsine tych konspiracnychtvrdeniach‘ vobec nehovorim!!! Matematike&fyzike nevysvetlis, neoklames a nemozes ju poslat k psychiatrovi. Ani jej nemozes nadavat do konspiracnych teoretikov. Matematika/fyzika nepotebuje byt doveryhodna. ONA JE UNIVERZALNA. Nepotrebuje tituly. Ona je pravdiva.

    Matus, co keby sme sa dohodli? Daj vypocitat niekomu, komu doverujes a vyzna sa, ze akou rychlostou museli byt vymrstene kusy z takej 380m vysky, aby preleteli nie 108m, ale150 napr (keby sme dali 100 nemali by uz energiu na vykusovanie) odpis potom, dik 😉

Odpovedaj