Human Fórum 2015

0

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach. Masová migrácia do EÚ a najmä reakcie, ktoré táto „migračná kríza“ vyvoláva, zapríčinili, že potreba diskutovať o atmosfére v slovenskej spoločnosti, o prejavoch neznášanlivosti a nástrojoch boja proti extrémizmu, je nanajvýš akútna.

Preto sa organizátori HUMAN FÓRUM 2015 rozhodli vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, politikov, občianskych aktivistov, študentov, novinárov, ale aj pre širokú verejnosť, aby sa k téme vyjadrili a spoločne sa pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace s aktuálnym stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu opodstatnená.

Podujatie, ktoré sa koná na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, otvorí o 15.30 hod. primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, účastníkom fóra sa v úvode prihovoria tiež rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) Vladimír Hiadlovský, dekan FPVaMV UMB Ján Koper, Charge d´Affaires Embassy of the United States J. Liam Wesley a koordinátorka HUMAN FORUM 2015 Csilla Droppová z občianskej platformy Nie v našom meste.

K témam prvého dňa fóra – Ukotvenosť demokratických hodnôt v spoločnosti a Zdroje a prejavy extrémizmu: hľadanie historických paralel (16. – 18. hod., aula FPVaMV), budú hovoriť historik Jan Dobeš, (Karlova univerzita Praha), psychiater Peter Hunčík, politológ Peter Terem (UMB) a Paul Sheridan (Not in our town, West Virginia, USA).

Druhý deň HUMAN FORUM 2015 otvorí panelová diskusia na tému Nástroje prevencie a boja proti extrémizmu: formálne rámce a reálna prax Potreby, očakávania, návrhy riešení (9.30 – 11.30 hod., aula FPVaMV).

Okrúhle diskusné stoly (12.30 – 15. hod.) ponúknu výmenu skúseností so zahraničnými účastníkmi fóra – Nick Thorpe (korešpondent BBC v strednej Európe), Paul Sheridan (Not in our town, West Virginia, USA), Irena Spartu (Romani centrum, Rakúsko). Pri okrúhlych stoloch sa bude diskutovať o spolupatričnosti, tolerancii, schopnosti prijať inú kultúru, o tom, či je strach z utečencov opodstatnený, ale aj o vzdelávaní k rasovej a náboženskej znášanlivosť a tolerancii.

Zdieľaj:

Odpovedaj