E-cigarety – opatrný optimizmus, skryté riziká a veľa otáznikov

4

Revolučná technológia, zelená cigareta, najzdravšia forma fajčenia, prínos nie len pre zdravie fajčiara, ale aj pre zdravie jeho okolia. To sú iba niektoré z reklamných sloganov, ktorými predajcovia na Slovensku propagujú pomerne nový produkt – elektronickú cigaretu. Správy o jej rastúcej popularite prichádzajú z celého sveta, rovnaký trend možno pozorovať aj u nás. Kamenné obchodíky, mobilné stánky v nákupných centrách aj online shopy s e-cigaretami a nikotínovými náplňami rastú ako huby po daždi.

Napriek všetkým reklamným sloganom, elektronické cigarety sú predovšetkým veľká neznáma, s ktorou si lámu hlavy regulačné úrady aj vedecké inštitúcie mnohých krajín. V USA pribúdajú mestá, v ktorých je fajčenie elektronických cigariet na verejných priestranstvách zakázané – medzi inými Boston, Chicago alebo New York. Hlavná americká kontrolná agentúra pre ochranu verejného zdravia FDA zvažuje zavedenie podobnej regulácie akej podliehajú tabakové výrobky.  V Anglicku platí zákaz ich používania v sieti pohostinstiev a reštauračných zariadení Watherspoons, Slug and Lettuce a McDonald´s, striktné obmedzenia prijali aj niektorí operátori verejnej dopravy.

Odborníci a vedecké inštitúcie sú vo vyjadreniach zatiaľ zdržanlivé. Aj keď niektoré poznatky ukazujú na možné benefity v porovnaní s fajčením klasických cigariet, oficiálne autority sa prikláňajú k názoru, že výskum elektronických cigariet trvá veľmi krátko a ich dlhodobé účinky preto nedokážeme odhadnúť.

 Klasická verzus elektronická – ktorá je zdravšia?

Používanie tabakových výrobkov každoročne významnou mierou prispieva k 5 miliónom úmrtí na celom svete.  Klasická forma aplikácie vyzerá už po stáročia takmer rovnako – ušúľaný tabak v papierovej rolke. Smrteľné riziko sa ukrýva v približne 4000 chemikáliách, ktoré vznikajú pri horení tabaku a ktoré človek následne vdychuje. Medzi inými arzén, formaldehyd a iné látky, ktoré preukázateľne prispievajú k vzniku rakoviny, ako aj k dlhému zoznamu ďalších chorôb. Porovnávať zdravotné účinky akéhokoľvek produktu s účinkami fajčenia znamená už od začiatku nastaviť latku veľmi nízko. To, že je niečo menej škodlivé ako klasické fajčenie ani zďaleka neznamená, že to je zdravotne nezávadné.

Elektronická cigareta je zariadenie, ktoré zahrieva tekutú náplň a vytvára výpary s obsahom nikotínu. Pri tomto procese tiež vznikajú chemické látky, ale v oveľa menšej miere ako pri klasickom spaľovaní tabaku (podľa rôznych odhadov obsahuje para z elektronických cigariet 9 až po 450 násobne nižšie množstvá zdraviu škodlivých chemikálií v porovnaní s cigaretovým dymom).

Niektorí odborníci sú vzhľadom na tento fakt optimistickí.  Profesor Robert West z anglického inštitútu Cancer Reserch UK vyhlásil, že elektronické cigarety majú potenciál zachrániť milióny ľudských životov.

Pre silných fajčiarov, ktorí sa nedokážu zbaviť svojho zlozvyku sa elektronické cigarety môžu javiť ako rozumná alternatíva.

„Existuje dostatok dôkazov, že sú zdravšie ako klasické tabakové výrobky. Fajčiari, ktorí majú problém skoncovať so svojim zlozvykom by preto mali radšej prejsť na elektronické cigarety,“ tvrdí Profesor Michael B. Siegel z Boston University of Public Health.

Nádejné výsledky priniesla štúdia výskumného tímu z Drexel University v USA, ktorá vyhodnotila 9000 vzoriek výparov z elektronických cigariet, pričom dospela k záveru, že nepredstavujú pre bežného užívateľa zdravotné riziko.

Prinajmenšom pre silných fajčiarov, ktorí sa nedokážu zbaviť svojho zlozvyku sa elektronické cigarety môžu javiť ako rozumná alternatíva.

Príliš málo výskumov

Glenn Thomas zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je vo vyjadreniach opatrnejší: „Potrebujeme viac štúdií, ktoré preskúmajú dopad elektronických cigariet na ľudské zdravie z dlhodobého hľadiska.“ E-cigarety jednoducho nie sú na trhu dostatočne dlho, aby bolo možné ich účinky dlhodobo skúmať. To je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo ich používanie Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča.

E-cigarety nie sú na trhu dostatočne dlho, aby bolo možné ich účinky dlhodobo skúmať.

Otázniky vyvolala nová štúdia, uverejnená v apríli tohto roku v prestížnom vedeckom časopise Nature. Ukázala totiž, že biologický efekt pôsobenia výparov z elektronických cigariet na ľudské bunky je „prekvapujúco podobný“ účinku tabakového dymu. Bronchiálne bunky vystavené výparom z elektronických cigariet vykazovali podobné génové mutácie, aké vedú k zvýšenému riziku vzniku rakoviny v prípade klasických cigariet. Autor štúdie Avrum Spira z výskumného centra pre genetiku a rakovinu pľúc Bostonskej Univerzity o výskume povedal: „Výpary z elektronických cigariet môžu byť zdravšie ako tabakový dym, ale naše prvotný výskum naznačuje, že môžu tiež spôsobovať vážne zdravotné riziká.“ Aj v tomto prípade je na konečné závery priskoro a výskum bude pokračovať ďalej.

E-cigarety – opatrný optimizmus, skryté riziká a veľa otáznikov


Jed v ampulke

Problémom elektronických cigariet je množstvo rôznych modelov, značiek a výrobcov, ktoré môžeme nájsť na trhu. Premenlivá je kvalita, obsah nikotínu v náplniach (ktorý sa často nezhoduje s hodnotami deklarovanými výrobcom), ale aj prítomnosť ďalších chemikálií. Niektoré náplne obsahujú aromatické látky, ktorých bezpečnosť bola preskúmaná v súvislosti s  použitím v potravinárstve, ale nikto zatiaľ nevie, aké riziká môže prinášať ich inhalácia. Ani samotný nikotín nie je bez rizika, jeho vdychovanie napríklad zvyšuje riziko srdcových ochorení.

Iný druh nebezpečenstva prinášajú tekuté náplne, ktoré sa predávajú v ampulkách alebo fľaštičkách. Obsah nikotínu v koncentrovanej forme z nich robí nebezpečné neurotoxíny. Čajová lyžička 10% roztoku predstavuje smrteľnú dávku, ak ju omylom vypije malé dieťa. Práve čokoládové alebo ovocné arómy, ktoré sú bežne v predaji môžu predstavovať pre deti veľké lákadlo. Tekuté náplne s obsahom nikotínu pôsobia toxicky aj v prípade, že prídu do styku s ľudskou pokožkou. New York Times informoval o prípade ženy z  Kentucky, ktorú museli hospitalizovať s narušením srdečnej činnosti po tom, čo sa jej v posteli zlomila elektronická cigareta. Náplň, ktorá z nej vytiekla sa pacientke počas spánku absorbovala cez pokožku do krvného obehu.

Nikotín v koncentrovanej forme robí z náplní e-cigariet nebezpečný jed.

V Spojených štátoch amerických, kde elektronické cigarety tiež zažívajú boom, zaznamenali medzi rokmi 2012 a 2013 až 300 percentný nárast prípadov otráv  nikotínovými náplňami. Obeťami mnohých boli práve malé deti. Našťastie, zatiaľ bez smrteľných následkov. U nás sú náplne do e-cigariet na trhu voľne dostupné v najrôznejších baleniach a nepodliehajú žiadnej špeciálnej kontrole.

„Otázka nie je, či môže byť dieťa usmrtené tekutinou z nikotínovej náplne,“ povedal pre časopis New York Times Lee Cantrel, profesor farmácie na University of Calorina. „Otázka je, kedy sa to stane.“

Pasívne fajčenie

Doposiaľ málo preskúmaná oblasť je vplyv výparov na okolie fajčiara e-cigariet. Aj keď výrobcovia tvrdia, že elektronická cigareta neobťažuje okolie zápachom, výskumy, ktoré by dokazovali neškodnosť pasívneho vdychovania výparov neexistujú. Presne opačné zistenia priniesla štúdia, ktorú publikoval International Journal of Hygiene and Environmental Health v decembri minulého roku.  Podľa výsledkov uskutočnených meraní výpary z elektronických cigariet zhoršujú kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch. Zaznamenané boli zvýšené koncentrácie nikotínu, ale aj viacerých karcinogénnych látok. Autori štúdie upozorňujú, že výpary z elektronických cigariet nie je možné označovať za neškodné a dodávajú, že najzraniteľnejšou skupinou sú opäť deti.

Práve nedostatok vedomostí o zdravotných dôsledkoch pasívneho vdychovania produktov e-cigaret vedú vo svete stále viac zdravotníckych inštitúcií, ako aj komerčných subjektov  k predbežným zákazom používania e-cigariet na verejných priestoroch.

Pomoc pri prekonávaní závislosti?

Ďalším z deklarovaných prínosov elektronických cigariet je ich schopnosť pomáhať pri odvykaní od fajčenia. Žiaľ ani tento účinok vedecky výskum nepotvrdil. Pamela Ling a jej kolegovia z výskumného tímu sanfranciskej  University of California skúmali fajčiarske správanie 949 dobrovoľníkov, z ktorých 88 pravidelne fajčilo elektronické cigarety. Výskum ukázal, že po roku fajčenia nenastal u používateľov elektronických cigariet významný efekt v znižovaní jeho intenzity. „Zistili sme, že z hľadiska úspešnosti odvykania neexistuje rozdiel medzi fajčením klasických a elektronických cigariet,“ povedala Pamela Ling pre časopis Nature. „Reklama, ktorá tvrdí, že elektronické cigarety predstavujú efektívny spôsob odvykania od fajčenia by mala byť zakázaná dovtedy, pokým sa vedeckým výskumom nepotvrdí pravdivosť tohto tvrdenia.“ Výsledky výskumu zverejnil prestížny žurnál JAMA Internal Medicine.

Výskum ukázal, že po roku fajčenia nenastal u používateľov elektronických cigariet významný efekt v znižovaní jeho intenzity.

Vaughan Rees z Centra pre Globálnu Kontrolu Tabaku z bostonskej Harvard School of Public Health pre magazín Scientific American potvrdil, že inhalácia elektronických cigariet často nezabezpečuje príjem takého množstva nikotínu, ktoré by dokázalo efektívne nahradiť účinok klasických cigariet. „Verejnosť by mala byť informovaná o tom, že potenciál elektronických cigariet je v procese odvykania od tabaku značne obmedzený“.

Nádej aj hrozba

Fanúšikovia elektronických cigariet zdôrazňujú fakt, že doposiaľ vyvinuté metódy odvykania od fajčenia, či už sa jedná o nikotínové náplaste, žuvačky alebo iné substitučné metódy, nepriniesli želané výsledky. E-cigarety pre nich predstavujú spôsob ako negatívne účinky fajčenia, ak nie úplne odstrániť, tak aspoň výrazne zmierniť. Niektoré organizácie zamerané na boj s tabakovými výrobkami však vyjadrujú znepokojenie nad tým, že vďaka ilúzii neškodnosti sa fajčenie e-cigariet môže stať spoločensky tolerovaným zvykom, čím by vyšlo na zmar ich dlhoročné úsilie a šírenie osvety s opačným cieľom.

Pokiaľ sa o elektronických cigaretách nedozvieme viac, opatrnosť pri ich používaní je určite namieste. Vzhľadom na toxicitu voľne predávaných náplní znejú úvahy o regulácií a prísnejšej kontrole zmysluplne. Zatiaľ čo silní fajčiari nemajú prechodom na elektronické cigarety veľmi čo stratiť, situácia ich okolia, pasívnych fajčiarov, experimentujúcej mládeže a najmä detí je úplne iná.

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

4 komentáre

 1. Ľudovit Černý on

  Elektronickým cigaretam vďačím , že po 42 rokoch fajcenia cigariet , som u za 2,5 roka , nemal
  cigaretu a teraz nepotrebujem ani elektronicku. Zlepšil sa moj zdravotný stav. K tomu je potrebná pevná vôla a postupne znižovanie nikotínu na 0. Bez nich by som to nikdy nedokázal.

 2. Gordon Freeman on

  Sice vela nefajcim, krabicka mi stacila na 4-5 dni ale aj tak som presiel na el, lebo mi proste vadilo sponzorovanie obzerstva mocnych skrz dane na tabak.

  Inak clanok je vcelku dobry, dnes sa tazko hlada nejaky ktory rozobera + aj – danej veci.

  asi takto: ak je nieco len zle alebo len dobre tak je to manipulacia.

  Vsetko zle je na nieco dobre, vsetko dobre je na nieco zle a zaroven vsetkeho vela skodi,

 3. Po roku fajčenia sa cítim skutočne lepšie, no mám pocit, že nejako priveľa zabúdam. 3 ml náplň mi vydrží 2 dni bez problémov takže to s dávkou nepreháňam. Ale som skutočne na vážkach čo ďalej, ľudia, čo predávajú v predajni u nás a fajčia roky e cigy, jeden zmizol že má psychické problémy a druhý už veľmi málo fajčí a má vážny problém s obličkami. Nemusí to mať súvis, ale obaja si ma zo dňa na deň nepamätali a nepamätajú… Chcelo by to skutočne poriadny výskum! Ak máte podobné skúsenosti sem s nimi….

Odpovedaj