Autori

Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. V súčasnosti popri materskej dovolenke menežuje umeleckú agentúru Argolla productions.1 Článkov


Študoval filozofiu a slovanské štúdia na Viedenskej univerzite. Pôsobí ako učiteľ, zaoberá sa diachrónnou lingvistikou a fenomenológiou.1 Článkov